Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kuggörarna

Kuggörarnas stränder är täckta av klappersten. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Kuggörarnas stränder är täckta av klappersten. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Kuggörarnas naturreservat består av en ö, förbunden med Hornslandet med en cirka 150 meter lång vägbank. I området kan du vandra längs med stigen vid fiskeläget. Eller ta en paus vid rastplatsen och blicka ut över havet.

Klipporna, klapperstensfältet och de blockiga stränderna vid norrlandskustens typiska naturmiljö bjuder på en fin naturupplevelse.

Naturlig hamn

Naturreservatet ligger öster om Hudiksvall, norra delen av Hornslandet och omfattar 51 hektar. Där en havsvik löper in i ön och skapar en naturlig hamn ligger Kuggörarnas fiskeläge.

I anslutning till fiskelägets östra del finns ett kapell, uppfört åren 1776–1777. Fiskeläget är stommen i den värdefulla kulturmiljön och ett vackert inslag i landskapsbilden.

Det finns även sevärda fornlämningar på ön. I den nordvästra delen finns en labyrint och på öns sydvästra del finns ett gravfält från sen järnålder.

Gamla skärgårdstallar

Växtligheten på den öppna marken består av lavar, kråkris, ljung, lingon och mjölon. Den bördigare marken intas av gles lågvuxen tallskog samt rönn och en. Ovanför dem välver 250–300-åriga skärgårdstallar sina rikt förgrenade kronor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

  • skada fast föremål eller ytbildning
  • göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller omkullfallna träd, ris-, ört- eller markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur
  • framföra motordrivet fordon i terrängen
  • tälta, elda eller ta ved, gäller ej drivved

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förTorrdass Torrdass
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Areal: 51 hektar
Skyddsår: 1996 (domänreservat sedan 1947)
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Hav, sten- och klippmarker samt skog
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Ö vid nordöstra Hornslandet, 23 kilometer ost sydost om Hudiksvall.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss