Kuggörarna

Kuggörarnas stränder är täckta av klappersten. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Kuggörarnas stränder är täckta av klappersten. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Kuggörarnas naturreservat består av en ö, förbunden med Hornslandet med en cirka 150 meter lång vägbank. I området kan du vandra längs med stigen vid fiskeläget. Eller ta en paus vid rastplatsen och blicka ut över havet.

Klipporna, klapperstensfältet och de blockiga stränderna vid norrlandskustens typiska naturmiljö bjuder på en fin naturupplevelse.

Naturlig hamn

Naturreservatet ligger öster om Hudiksvall, norra delen av Hornslandet och omfattar 51 hektar. Där en havsvik löper in i ön och skapar en naturlig hamn ligger Kuggörarnas fiskeläge.

I anslutning till fiskelägets östra del finns ett kapell, uppfört åren 1776–1777. Fiskeläget är stommen i den värdefulla kulturmiljön och ett vackert inslag i landskapsbilden.

Det finns även sevärda fornlämningar på ön. I den nordvästra delen finns en labyrint och på öns sydvästra del finns ett gravfält från sen järnålder.

Gamla skärgårdstallar

Växtligheten på den öppna marken består av lavar, kråkris, ljung, lingon och mjölon. Den bördigare marken intas av gles lågvuxen tallskog samt rönn och en. Ovanför dem välver 250–300-åriga skärgårdstallar sina rikt förgrenade kronor.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

  • skada fast föremål eller ytbildning
  • göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller omkullfallna träd, ris-, ört- eller markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur
  • framföra motordrivet fordon i terrängen
  • tälta, elda eller ta ved, gäller ej drivved

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Torrdass Torrdass
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Areal: 51 hektar
Skyddsår: 1996 (domänreservat sedan 1947)
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Hav, sten- och klippmarker samt skog
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000