Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nötberget södra

Bränd skog

Nötberget södra är ett av de naturreservat som bildades efter de omfattande bränderna som rasade i Hälsingland i juli 2018. Naturreservatet ger möjlighet för besökare att uppleva effekterna av brandens våldsamma krafter, men även hur livet återvänder och hur nya skogstyper utvecklas efter bränderna.

Området ligger 2 kilometer nordväst om Kårböle i Ljusdals kommun och omfattar 30 hektar. Det finns inga stigar i området men det finns en bilväg som leder fram till naturreservatet. 

Nötbergets södra naturreservat bildades med syfte att bevara ett område med naturligt brunnen skogsmark efter de omfattande skogsbränderna som rasade kring Kårböle i Hälsingland i juli 2018. Den skog som ingår i naturreservatet ingår i det stora brandområde som antändes av ett blixtnedslag på Nötbergets södra sida lördagen den 14 juli 2018.

Branden spred sig över Nötberget för att under den kommande veckan utvecklas okontrollerat. Nötbergsbranden kom att omfatta ett brandområde på 872 hektar innan branden slutligen var under kontroll, mer än två veckor efter det att branden startade.

Var försiktig i brandområdena

Arbetet med naturreservaten inleddes direkt efter att bränderna var släckta. Då inventerade Länsstyrelsen områden först från helikopter och senare också på plats. Bildandet av naturreservaten blir möjligt tack vare att både privata markägare och skogsbolag har tecknat intrångsavtal med Länsstyrelsen Gävleborg.

De närmaste åren efter bränderna kan många brandskadade träd komma att falla, vilket innebär att det kan vara riskfyllt att besöka områdena. Besökare i områdena uppmanas att iakttaga stor försiktighet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  1. framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik,
  2. ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
  3. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  4. skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
  5. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
  6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  7. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt,
  8. utan länsstyrelsens tillstånd genomföra större organiserade arrangemang, till exempel tävlingar eller militär övningsverksamhet. Med större arrangemang
    avses arrangemang med omkring 100 deltagare eller fler.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på fruset och väl snötäckt underlag.

Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning av sådana bär och matsvampar som inte är rödlistade, samt plockning för eget behov av övriga växter som inte är rödlistade.

Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 6 ovan utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 8.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Areal: 30 hektar
Skyddsår: 2022
Förvaltare: Länsstyrelsen
Kommun: Ljusdal
Karaktär: Barrskog
Skyddsområde: naturreservat

Hitta hit

Området ligger 2 kilometer nordväst om Kårböle i Ljusdals kommun. Området är lätt att nå från skogsbilvägen (Fågelmyravägen) som avgränsar naturreservatet i öster.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss