Testeboskogen

Testeboskogens naturreservat är nästan 400 hektar stort tätortsnära skogsområde mellan Skidstavallen och Hocksjö fäbod utanför Gävle.

Testeboskogen är ett av de kommunala naturreservat i Gävle kommun. Det är ett populärt friluftsområde där många åker skidor, vandrar och plockar bär och svamp.

Naturreservatet ägs och förvaltas av Gävle kommun.

Djur i reservatet

I Testeboskogen trivs många fåglar. Här häckar tjäder, järpe, sparvuggla och pärluggla i området.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik,
 • ta ved. Endast egen medhavd ved eller ved från kommunens iordningställda
  vedförråd får användas,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta
  och rödlistade arter,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in
 • djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra
  sten eller därmed jämförligt,
 • rida på elljusspår eller preparerade skidspår,
 • framföra snöskoter annat än på vägar avsedda för motortrafik som plogas
  på vintern,
 • cykla annat än på vägar, stigar och spår markerade på skötselkartan.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Areal: 393 ha
Skyddsår: 2012
Kommun: Gävle
Förvaltare: Gävle kommun
Karaktär: