Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gladbäcken

Gladbäckens källflöde. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Gladbäckens källflöde med omgivande skog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Gladbäcken är med sitt porlande vatten och skogens frodiga grönska en mycket vacker plats. Den bästa årstiden i reservatet är våren, sommaren och hösten. Vintertid går det inte att nå reservatet med bil. Den porlande bäcken och skogen bjuder på en fin naturupplevelse.

Gladbäckens naturreservat ligger är 3,4 hektar och ligger 16 kilometer nordost om Ljusdal. Det är ett självklart stopp för dig som är på väg till Gröntjärns naturreservat som ligger cirka 2 kilometer bort.

Området är ett stort isälvsavlagringsområde som kallas Sandviksmoarna-Gröntjärn. Det långdragna källflödet springer upp i en 5-10 djup ravin och sträcker sig söderut till den egentliga Gladbäcken.

Örtrik, fuktig granskog

Vattnet rinner snabbt och är kallt och klart. Källan är en av Hälsinglands största och omges av en fuktig och örtrik granskog, där mossor och ormbunkar trivs bra.

Där växer bland annat bäcksidenmossan samt de mindre vanliga örterna gullpudra och källdunört. Skogen som stått orörd under lång tid är rik på döda träd och hänglavar.

Längre upp på ravinens sluttningar och uppe på platån är det torrare och magrare. Här finns grova tallar och granar och här kan du hitta den lilla orkidén knärot.

Andra intressanta inslag i floran är den i Hälsingland ovanliga stinksyskan samt rikliga förekomster av kärrfibbla och Jungfru Marie nycklar.

Djur i Gladbäcken

I området finns till exempel sparvuggla, spillkråka och gråspett.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

  • skada eller göra ingrepp som påverkar ytformer och vattenförhållanden
  • göra åverkan på levande eller döda träd och buskar, ris-, ört- och markvegetation, till exempel genom att bryta kvistar, plocka eller gräva upp örter, gräs, mossor och lavar
  • framföra motorfordon
  • göra upp öppen eld
  • rida
  • tälta eller ställa upp husvagn.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Areal: 3,4 hektar
Skyddsår: 1978
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, vattendrag och ravin
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Från Ljusdal

Starta nord-väst på Norra Järnvägsgatan, väg 84. Ta höger i rondellen första avfarten, kör in på Sjöbo Bjuråkervägen. Sväng vänster in på Åkerslundsvägen. Fortsätt in på Kavenvägen. Sväng vänster och fortsätt på Kavenvägen. Sväng vänster in på Svartsjövägen. Sväng vänster, kör 677 meter. Sväng vänster in på Västerstråsjö Sandviksvägen, kör 1,1 kilometer. Du är framme.

Från Hudiksvall

Kör väg 84 mot Delsbo, sväng höger in på Edevägen, väg 305. Sväng vänster och fortsätt på väg 305. Sväng vänster efter plantskolan i Friggesund, väg 305. Sväng vänster i Svedjebo.Kör 12,9 kilometer. sväng vänster. Sväng vänster in på Norrberg 1,8 kilometer. Sväng höger in på Västerstråsjö Sandviksvägen.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss