Gladbäcken

Gladbäckens källflöde. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Gladbäckens källflöde med omgivande skog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Gladbäcken är med sitt porlande vatten och skogens frodiga grönska en mycket vacker plats. Den bästa årstiden i reservatet är våren, sommaren och hösten. Vintertid går det inte att nå reservatet med bil. Den porlande bäcken och skogen bjuder på en fin naturupplevelse.

Gladbäckens naturreservat ligger är 3,4 ha och ligger 16 km nordost om Ljusdal. Det är ett självklart stopp för dig som är på väg till Gröntjärns naturreservat som ligger ca 2 km bort.

Området är ett stort isälvsavlagringsområde som kallas Sandviksmoarna-Gröntjärn. Det långdragna källflödet springer upp i en 5-10 djup ravin och sträcker sig söderut till den egentliga Gladbäcken.

Örtrik, fuktig granskog

Vattnet rinner snabbt och är kallt och klart. Källan är en av Hälsinglands största och omges av en fuktig och örtrik granskog, där mossor och ormbunkar trivs bra.

Där växer bland annat bäcksidenmossan samt de mindre vanliga örterna gullpudra och källdunört. Skogen som stått orörd under lång tid är rik på döda träd och hänglavar.

Längre upp på ravinens sluttningar och uppe på platån är det torrare och magrare. Här finns grova tallar och granar och här kan du hitta den lilla orkidén knärot.

Andra intressanta inslag i floran är den i Hälsingland ovanliga stinksyskan samt rikliga förekomster av kärrfibbla och Jungfru Marie nycklar.

Djur i Gladbäcken

I området finns sparvuggla, spillkråka och gråspett som finns i naturreservatet.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

• skada eller göra ingrepp som påverkar ytformer och vattenförhållanden
• göra åverkan på levande eller döda träd och buskar, ris-, ört- och markvegetation, t.ex. genom att bryta kvistar, plocka eller gräva upp örter, gräs, mossor och lavar
• framföra motorfordon
• göra upp öppen eld
• rida
• tälta eller ställa upp husvagn

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Areal: 3,4 ha
Skyddsår: 1978
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, vattendrag och ravin
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000