Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Mellanljusnan

Älv med stenar och skog kring kanten

Mellanljusnans naturreservat omfattar en 24 kilometer lång outbyggd älvsträcka i Ljusnan mellan Laforsen och Korskrogen, samt en del omgivande skogsmark. Här finns fritt strömmande forsar, intressanta landskapsformer skapade av älven och inlandsisen, och en rik flora och fauna.

På båda sidor om älven kan du vandra längs med leder, ta en fikapaus vid rastplatser och vindskydd. Här får du uppleva goda möjligheter till fiske, tälta och fina naturupplevelser vår, sommar och höst. 

Värdefullt för många

Älven växlar mellan mindre forsar, snabbt strömmande vatten, lugnvatten och sel. Kring älven finns på många platser branta nipor, som skapats när älven skurit sig ner genom gamla isälvsavlagringar. På andra sträckor gränsar älven mot flacka älvängar.

I och kring vattendraget lever skyddsvärda arter som öring, harr, flodpärlmussla och utter. I skogen kring älven finns också höga naturvärden. Här kan du med lite tur hitta den ovanliga bombmurklan som har en av landets största förekomster kring Mellanljusnan.

Spår av flottningen

I området finns också andra ovanliga och skyddsvärda arter som mosippa, doftticka, ringlav, timmerskapania och tretåig hackspett. Längs stränderna växer fjällväxter som följt med vattendraget från dess källor uppe i fjällen. I älven finns gott om spår efter flottningsepoken, i form av ledarmar och stenkistor.

Mellanljusnan ligger också i ett geovetenskapligt mycket intressant område där man kan se många spår efter de processer som format landskapet från senaste inlandsisen och fram till idag.

Flera entrépunkter i Mellanljusnan

Mellanljusnans naturreservat nås lätt från någon av de många små skogsbilvägar som leder ner till älven. Via dessa kan du nå sex olika entrépunkter i reservatet. Där finns informationsskyltar, möjlighet att parkera, rastplatser, campingplats och vindskydd.

Du kan härifrån komma ut på de markerade vandringslederna. Entrépunkterna är belägna vid Lassekrog, Kölströmmen, Håvrahällan och Knutnäsudden på den sydvästra sidan om älven, och vid Kasteln och Enå mynne på den nordöstra sidan.

Camping leder och utsikt

Vid Kölströmmen finns det möjlighet att campa och det är populärt. Visa hänsyn genom att bara stå där en natt. Respektera även att parkeringsytan för personbil är till för parkering och inte camping.

Både på syd- och nordsidan om älven finns 2,5 mils markerad vandringsled, där du kan ströva länge utan att stöta på vare sig människor eller bebyggelse. På nordsidan går stigen upp och ner för tvära nipor och ibland kan du behöva vada. Söder om älven är stigen mer lättvandrad. Längs sydsidan finns fyra bra startpunkter med parkering, vindskydd och eldplatser. En av dem är Hoppströmmen, där man kommer nära älven även med barnvagn och rullstol. På en träbalkong kan du slå dig ner och spana in i de virvlande forsarna efter utter eller hoppande öringar.

En annan startpunkt är Kölströmmen, där rastplatsen ligger högt uppe på en nipa med lång utsikt över älven. Här syns till exempel en flottledsarm av sten som är flera hundra meter lång. Fram till 1968 balanserade flottkarlar fram på stockar ute i Ljusnan för att frakta timret till sågverken. De byggde olika stenanordningar som skulle hindra stockarna från att fastna eller hamna snett, och många sådana finns fortfarande kvar i Mellanljusnan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för
  motorfordonstrafik. Undantag gäller körning med snöskoter på fruset och
  väl snötäckt underlag
 • ta ved
 • elda på hällar. Övrig eldning är endast tillåten med tillhandahållen ved
  eller om egen ved tagits med
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar, med undantag för
  plockning för eget behov av sådana bär, matsvampar och växter som inte
  rödlistade
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet, med undantag för
  tillåtet fiske
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten,
  gräva, eller därmed jämförligt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller
  göra inskrift.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2015, utvidgat 2018 och 2019
Areal: 1044 hektar varav 625 hektar land och 419 hektar vatten
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Vatten, skog, myr och betesmark
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Längs väg 84 norr om Ljusdal finns vägskyltar till fyra av naturreservatets entrépunkter. Under tjällossning och vintertid kan småvägarna hållas stängda eller lämnas oplogade.

Koordinater (WGS84)
Hoppströmmen: Lat: 61,9329 Lon: 15,5561
Kölströmmen: Lat: 61,9152 Lon: 15,6401
Håvrahällan: Lat: 61,8776 Lon: 15,7439
Knutnäsudden: Lat: 61,8383 Lon: 15,7592

Missa inte

 Spana in de branta niporna längs älven, vid Gammelgrav och Nygrav. Här syns det att
sandfälten fortfarande rör lite på sig, trots vattenregleringen högre upp i Ljusnan.

För den som vill pröva fiskelyckan finns flera fina strömsträckor. Tänk på att det krävs fiskekort!

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss