Bondarvsvallsberget

Den känsliga lunglaven på gammal sälg i Bondarvsvallsberget. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Den känsliga lunglaven på gammal sälg i Bondarvsvallsberget. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Bondarvsvallsbergets naturreservat har granskogen stått opåverkad av skogsbruk i över 100 år. Här är får du uppleva en urskogsliknande natur. Skogen och vattnet bjuder på fina naturupplevelser.

Området ligger 12 kilometer sydväst om Järvsö och omfattar 17 hektar. Här hittar du många olika kärlväxter, till exempel skogsfru. Det är en orkidé som saknar klorofyll. Här växer även skogsbräsma och storgröe, samt mossor och svampar.

Värdefullt för många

I delar av reservatet finns källflöden och vatten från en myr. Och i dessa fuktiga områden kan du hitta doftticka, ullticka och klotuffmossa. På de gamla granarna hänger lavar. Insprängt mellan barrträden finns även björk, asp och sälg.

Här och var finns enstaka grova mossbeklädda tallstubbar som vittnar om att det har förekommit plockhuggning i området. Troligen i slutet av 1800-talet. På en del tallstubbar syns spår av brand.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

  • skada mark eller geologiska föremål
  • skada växande eller döda, stående eller ikullfallna, träd och buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor, svampar och lavar
  • skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur
  • framföra motordrivet fordon i terrängen
  • elda eller ta ved.

    För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1995
Areal: 17 hektar
Kommun: Ljusdal
Ägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Karaktär: Skog, myr
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 12 kilometer sydväst om Järvsö i Ljusdals kommun.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss