Hålsjöholmen

Hålsjöholmen i Sördellen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg 

Med båt kan du ta dig till Hålsjöholmen i sjön Sördellen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Naturreservatet på Hålsjöholmen i södra Dellen sjön är ett av länets äldsta. Det bildades för att skydda och vårda områdets unika geologi.

Hålsjöholmen bjuder även på tallskog med inslag av gran och löv, bland annat grov asp. Här finns också en timrad fiskestuga och ett par fiskebodar. Du når reservatet med båt.

Området ligger i södra Dellen, 11 kilometer ostnordost om Delsbo. Samma meteoritnedslag som skapade Dellensjöarna skapade också den unika bergarten dellenit.

Hålsjöholmens västra udde är en av få platser där denna mörka finkorniga bergart finns.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

  • framföra motordrivet fordon,
  • tälta eller uppgöra öppen eld,
  • göra åverkan på skogsbeståndet,ris-, ört- eller markvegetationen,
  • medvetet störa djurlivet,
  • utnyttja området för bete,
  • skada fast föremål eller ytbildning, 
  • från området bortföra lösa stenar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 5,5 hektar 
Skyddsår: 1973
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Barrskog, geologi