Hålsjöholmen

Hålsjöholmen i Sördellen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg 

Med båt kan du ta dig till Hålsjöholmen i sjön Sördellen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Naturreservatet på Hålsjöholmen i södra Dellen sjön är ett av länets äldsta. Det bildades för att skydda och vårda områdets unika geologi.

Hålsjöholmen bjuder även på tallskog med inslag av gran och löv, bland annat grov asp. Här finns också en timrad fiskestuga och ett par fiskebodar. Du når reservatet med båt.

Området ligger i södra Dellen, 11 kilometer ostnordost om Delsbo. Samma meteoritnedslag som skapade Dellensjöarna skapade också den unika bergarten dellenit.

Hålsjöholmens västra udde är en av få platser där denna mörka finkorniga bergart finns.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

  • framföra motordrivet fordon,
  • tälta eller uppgöra öppen eld,
  • göra åverkan på skogsbeståndet,ris-, ört- eller markvegetationen,
  • medvetet störa djurlivet,
  • utnyttja området för bete,
  • skada fast föremål eller ytbildning, 
  • från området bortföra lösa stenar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 5,5 hektar 
Skyddsår: 1973
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Barrskog, geologi

Hitta hit

Naturreservatet ligger på en ö i södra Dellen, cirka 11 kilometer ostnordost om Delsbo. Du behöver en båt för att nå området.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss