Tunderåsen

Ormbunkar växter i skogen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Ormbunkar växter i skogen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Grova granar och jätteaspar står i täta led. Här och var har de stupat och ligger nerbäddade i mossan. En storm drog fram 2001. Den fällde stora som små träd huller om buller. En ny generation tar över. Det finns inga stigar men du kan promenera på skogsbilvägen som går igenom reservatet.

Området ligger 18 kilometer nordväst om Alfta och omfattar 31 hektar. I stormens spår följer även barkborrar och sällsyntheter. De trivs för att skogen är gammal och rik på döda och halvdöda träd. Här kan insektslarver äta sig fram genom stammarna, och svampar och lavar sitter på barken.

Alla de liggande träden gör också skogen rik på sittplatser för trötta ben. Det går också att följa spillkråkans eller den tretåiga hackspettens jakt på föda.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annan än på väg som är upplåten för allmänhetens motortrafik
 • tälta, elda eller ta ved
 • Skada, plocka eller samla in växter, djur, svampar och lavar. Bär och matsvampsploockning är dock tillåten
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla insekter eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller okoppkat husdjur,
  sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast egenomdom eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla i terrängen
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller anävnda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 31 hektar
Skyddsår: 2001
Kommun: Ovanåker
Förvaltare: Länsstyrelsen 
Karaktär: Skog och sumpskog
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000