Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Klovbacken

Gräset glesgröe växer i Klovbackens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Gräset glesgröe växer i Klovbackens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Inom reservatet växer en ovanlig skogstyp som nästan inte finns kvar i naturskogstillstånd. Det är en högproduktiv skog där träden får bli gamla och dö av ålder. Här finns mycket gran, men också lövträd som björk och asp.

I Klovbacken kan du ströva fritt i skogen, det finns inga stigar i området. Naturreservatet upplevs bäst på våren med blommande vitsippor och blåsippor.

På hösten finns här istället gott om kantareller. Skogarna och bäcken bjuder på fina naturupplevelser.

Sötgräs längs med bäcken

Området ligger 9 kilometer norr om Bergsjö, 8 kilometer väster om Gnarp och omfattar 12 hektar. I den sydvända skogssluttningen trivs ovanliga arter som har svårt att överleva i det brukade landskapet.

I reservatet växer till exempel det ovanliga sötgräset längs bäcken som rinner genom området. Här kan du även hitta gräsen storgröe och glesgröe.

Orörd upplevs skog

Skogen upplevs orörd. Många örter förekommer såsom trolldruva och ormbär, och blåsippan visar att det finns kalk i marken.

Även träd med hackspettshål förekommer, främst asp. På äldre aspar växer stor aspticka och på granlågor växer ullticka och granticka.

Djur i Klovbacken

I den äldre skogen finns ett rikt fågelliv. Den höga andelen gamla träd och lövträd och förekomsten av död ved skapar goda förutsättningar insekter och därmed många fåglar.

Inom området finns bland annat tretåig hackspett, gråspett och slaguggla.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • framföra motordrivet fordon
 • ta ved eller elda
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar, lavar och alger
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten
  eller därmed jämförligt,

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 12 hektar
Skyddsår: 2016
Kommun: Nordanstig
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, vattendrag
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 9 kilometer norr om Bergsjö, cirka 8 kilometer väster om Gnarp.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss