Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Grävna Knippan

Det lilla reservatet Grävna Knippan hyser imponerande gammelskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I det lilla reservatet Grävna Knippan växer en imponerade gammelskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Vandra mjukt på mossmattan under tall och gran. Här i Grävna Knippan finns en av länets äldsta och mest orörda skogar. Skogen har inte sett vare sig såg eller yxa på hundratals år.

Om den äldsta tallen, en gamling på 400 år kunde berätta allt den sett skulle det bli en lång historia om tassande rävar och smattrande hackspettar.

Grävna knippan ligger 8 kilometer nordväst om Järbo och omfattar 12 hektar. Här sker förändringar långsamt.

Granfröet som gror och växer upp blir efter ett långt liv till ett omkullfallet träd där svampar och mossor tar tillbaka den näring som lagrats i stam och grenar. Sen börjar processen om igen.

Som besökare kan du ta del av det stilla lugnet. Då och då bryts det av kvittret från en tofsmes, knaket av grenar när älgen flyr undan eller tjädern tar till vingarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • tälta, elda eller ta ved
  • göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller ikullfallna träd, ris- ört- eller markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur
  • skada fast föremål eller ytbildning

för fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 12 hektar 
Skyddsår: 1996
Kommun: Sandviken
Förvaltare: Länsstyrelsen 
Karaktär: Barrskog

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 8 kilometer nordväst om Järbo.

Missa inte

De hackade ringarna runt gamla granar. Det är ett bomärke från en av gammelskogens mest typiska invånare, tretåig hackspett.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss