Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gnarpskaten

Klapperstensfält i Gnarpskatens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Klapperstensfälten i Gnarpskatens naturreservat är spår av inlandsisen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

På en udde vid den norra, karga Hälsingekusten ligger Gnarpskatens naturreservat. Här kan du promenera på kustleden och blicka ut över havet. Eller ta en paus vid sandstranden vid Tosskärssand och grilla.

Naturreservatet ligger vid kusten i Nordanstigs kommun, 2 kilometer sydost om Sörfjärden och omfattar 150 hektar. Här har havet och vinden skapat vidsträckta klapperstensfält med tydliga stormstrandlinjer och en sandstrand med flygsanddyner.

Vid de små tjärnarna, som till stor del omges av frodig växtlighet. Här växer förutom tall och gran även rönn, al, glas- och vårtbjörk. Östra Tosskärstjärnen, i den norra delen av reservatet, omgärdas av myrmark med typiska våtmarksväxter. Till exempel skvattram, ljung, hjortron och tranbär.

Genom reservatet går Kustleden, från Hårte söder om området till Sörfjärden norr därom. Leden fortsätter sedan in i Vattingsmalarnas naturreservat några kilometer längre norrut.

Gravrösen från järnåldern

Gnarpskaten är ett kulturhistoriskt intressant område på grund av sina gravrösen från både sten- och järnåldern. I den centrala delen av Gnarpskaten ligger ett större gravröse från stenåldern.

Längre norrut, på Tosskär, finns flera gravfält från järnåldern. Det större gravfältet på Tosskär innehåller ett 30-tal gravar som består av sju större runda rösen och ett 20-tal mindre gravar och stenar.

Dessa rösen ligger sida vid sida längs en gammal strandvall. Det finns likande rader av rösen finns på andra håll i Gnarpssocken men är annars är de ovanliga i Hälsingland.

Djur i Gnarpskaten

Mindre hackspett har observerats och vissa granar bär spår av tretåig hackspett som har letat föda. Många fåglar som vistas vid Gnarpskaten är typiska för kuststräckan, bland annat vigg och fiskgjuse.

I tjärnarna flyter näckrosor och här påträffas många olika arter av troll- och flicksländor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik.
 • ta ved, tälta
 • elda. Undantag gäller för eldning på iordningställd eldplats
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur
 • framföra vattenskoter.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Areal: 150,5 hektar
Skyddsår: 1975
Kommun: Nordanstig
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, vatten, klapperstensfält och sandstrand
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger vi vid Hälsingekusten, 2 kilometer sydost om Sörfjärden. Parkera vid Varpsand, mot den norra delen av reservatet. Promenera sedan cirka 1,5 kilometer på Kustleden för att nå Gnarpskatens naturreservat. Vid vägen via Gruvmon är det en bom.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss