Hölick

... men sommartid fylls Hölick med badgäster. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Besöket i Hölicks naturreservat som gör sig bäst under vår, sommar och höst. Där kan du promenera, bada eller klättra i grottor. Havet, stränderna, skogarna och grottorna bjuder på spännande naturupplevelser. Naturreservatet bjuder även på kulturhistoria och fina möjligheter till bad.

Hölicks naturreservat är ett populärt besöksmål och ligger vid kusten utanför Hudiksvall. Det omfattar 313 hektar landareal samt 285 hektar vatten. Den senaste istiden har lämnat tydliga spår i landskapet. Här finns klapperstensfält, strandlinjer och flera grottor av stenblock.

Välj ett annat naturområde om det är fullt på parkeringen

Under sommartid är det många som besöker Hölicks naturreservat och det blir snabbt fullt på parkeringarna.

Att ställa bilen intill vägen eller tränga in sig på en överfull parkering kan både vara en trafikfara och få stora konsekvenser för räddningspersonal som kan få svårt att ta sig fram vid en nödsituation.

Ta chansen att upptäcka ett nytt naturområde, på länsstyrelsens webbplats under besöksmål hittar du information om besöksvärda naturområden.

Varierad natur och grottor

I de inre delarna av naturreservatet finns fuktiga granskogar och myrmarker. Närmare vattnet består området av kullar och sänkor.

Här finns också tydliga spår av landhöjningen. Vissa av höjderna har kala stenhällar på toppen. Här finns också stora klapperstensfält med vackert utbildade fossila strandvallar.

Nära kusten finns en gles tallskog. Längs stränderna kan man få se olika kustfåglar som svärta, ejder, småskrake, silvertärna, trut och havsörn.

I naturreservatets nordvästra delar finns många grottor. De så kallade blockgrottorna har troligen bildats av inlandsisen. Isens tyngd och rörelse har spräckt berget och därefter förflyttat blocken en kortare sträcka.

Havsbad och fornlämningar

Ett stort sandfält bildar stranden till ett av de finaste havsbaden i länet. Här lever många växter som trivs på den torra marken.

På Hornslandsudden i öster finns fornlämningar från bronsåldern. Strängar av sten och tomtringar visar var gamla bosättningar har stått en gång i tiden.

Service i området

I naturreservatet finns många stigar som leder till de olika sevärdheterna. Alldeles utanför området ligger Hölicks campingplats. Här kan man hyra stugor, husvagnsplatser och tältplatser. Här finns även toaletter, duschar, butik och servering.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik. Preparering av skidspår med skoter är tillåten efter tillstånd från Länsstyrelsen
 • tälta er än en natt på samma plats
 • ta ved eller elda på annan plats än av Länsstyrelsen iordningställda rastplatser
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och alger.
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla annat än på vägar avsedda för motortrafik
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud
 • framföra vattenskoter.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Areal: 598 hektar varav landareal 313 hektar och 285 hektar vatten
Skyddsår: 1987, ändrat 2009
Karaktär: Skog, myr, vatten, klapperstensfält, strand och blockgrottor
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Från Hudiksvall: Tag väg 778 mot Hornslandet. I Arnöviken tar du av till vänster mot Hölick. Efter en knapp mil är du framme (följ skyltningen).

Koordinater (WGS84)
Lat: 61.6293 Lon: 17.4367

Missa inte

Sanddynsfälten med spännande myrlejon och andra intressanta sandinsekter.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss