Stora Bolleberget

Personer vid en sjö.

Stora Bolleberget är ett mycket välbesökt friluftsområde som ligger nära Bollnäs tätort. Här finns ett spårsystem och ett välutvecklat nät av stigar, vindskydd och trätrottoarer. Foto Bollnäs kommun

Stora Bolleberget är ett mycket välbesökt friluftsområde som ligger nära Bollnäs tätort. Här finns ett spårsystem och ett välutvecklat nät av stigar, trätrottoarer och vindskydd, som sköts av Bollnäs kommun. Bergets pampiga nordostbrant är den sydligaste fyndplatsen i landet för örten fjällbräckan.

Området ligger 4 kilometer nordväst om Bollnäs och omfattar 99 hektar. Stora Bollebergets nordostbrant består av granit och har länge varit känt som ett mycket brant område med naturskog.

I branten finns gamla tallar, vissa över 200 år, och allmänt med lågor och torrakor. Här växer bland annat de rödlistade arterna kandelabersvamp, gränsticka och rosenticka. Branten är även landets sydligaste fyndplats för fjällbräckan.

Välbesökt område nära Bollnäs

Området är mycket välbesökt av såväl skolor som allmänhet. Här finns ett stort nät av stigar och vindskydd, och i Bolletjärnen kan man vintertid pimpla efter inplanterad fjällröding.

Vid den norra entrén är det en trätrottoar som leder från parkeringen ända fram till den populära rastplatsen vid Bolletjärn. Trätrottoaren är cirka 1000 meter och längs med stäckan finns finns några vilo/rastbänkar. Väl framme vid sjön finns det bord och sittplatser för flera personer. Trätrottoaren upp mot Bolletjärn är delvis brant. En elrullstol kan ta sig uppför men med en vanlig rullstol kan det vara svårt.

Ett besök vid bergets nordostbrant rekommenderas för den mer äventyrligt lagda.

I östra delen av reservatet finns ett antal fångstgropar som troligtvis använts för att fånga älg. Metoden med fångstgropar användes från stenåldern fram till 1700-talet. Groparna är en del av ett större system som till övervägande del ligger utanför naturreservatet.

För en mer detaljerad karta över naturreservatet, se folder under Mer information.

En trätrottoar i Stora Bollebergets naturreservat

En trätrottoar leder från parkeringen ända fram till den populära rastplatsen vid Bolletjärn. Foto Bollnäs kommun

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik. Förbudet gäller även skoter. För undantag, se beslut
 • ta ved
 • elda annat än vid anvisade platser
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida
 • cykla i terrängen
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur
 • bedriva bergsklättring.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Areal: 99 hektar
Skyddsår: 2006
Kommun: Bollnäs
Förvaltare: Bollnäs kommun
Karaktär: Skog, myr och sjö

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 4 kilometer nordväst om Bollnäs centrum.

Från väg 83 svänger du av västerut mot sjukhuset. Efter cirka 1,6 kilometer (vid sjukhuset) svänger du höger mot Bolletjärn. Efter cirka 2,5 kilometer på denna väg kommer första möjligheten till parkering.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss