Österbergsmuren

Österbergsmuren är Gästriklands mest urskogslikna skog, med fallna träd i kors och tvärs över marken. Ändå är det ovanligt lätt att ta sig fram genom skogen på en bred trätrottoar på cirka 270 meter. Längs med den finns också en grillplats. Det finns inga leder i området så här får du ströva fritt.

Reservatet har stor betydelse för en mängd sällsynta och hotade arter, som hackspettar, ugglor och vedsvampar. I Österbergsmurens naturreservat ligger cirka 2 mil nordväst om Sandviken. Det är ett av Gästriklands mer ursskogslika områden och omfattar 19 hektar.

Längs trätottoaren finns informationsskyltar om myran som är spännande för både barn och vuxna.

Urskogsliknade skog

De största naturvärdena är knutna till den gamla, urskogsliknande barrskogen. Tallen som dominerar på de torrare markerna är ofta närmare 300 år gammal.

Vissa träd är ännu äldre. Det är gott om död ved i området. Brandpåverkade granar finns sällsynta och hotade vedsvampar som rosenticka och doftskinn.

Värdefullt för många

Området är viktigt för många olika sorters djur och växter. Hela 99 olika mossarter och över 300 fjärilsarter finns här. Det finns också kattfotslav och gammelgranslav.

Det finns också många rödlistade arter i reservatet, främst är det svampar och fåglar. Men även rödlistade mossor, lavar, fjärilar, skalbaggar och däggdjur har påträffats.

Många fåglar häckar i området. Tretåig hackspett och tjäder har observerats här.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • skada fast föremål eller ytbildning
  göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller ikullfallna träd, ris-, ört- eller markvegetationen
 • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur
 • framföra motordrivet fordon
  tälta, elda eller ta ved

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Eldplats Eldplats
 • Rastplats Rastplats
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Fakta

Areal: 19 hektar
Skyddsår: 1996 (Domänreservat sedan 1934)
Kommun: Sandviken
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Barrskog och my
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Missa inte

Att spana ut på myrarna där skogen bildar små fönster. Mur är ett dialektalt ord för myr. Och naturreservatet har fått sitt namn från myren som slingrar fram genom skogen.