Hohällan

Utsikt från Hohällan. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Utsikt från berg i Hohällans naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Hohällan är ett naturskönt område och är ett välbesökt utflyktsmål. Områdets högsta del är hällmark med gles tallskog. Skogen är gammal och det finns många döda och döende träd.

Området ligger 5 km nordväst om Storvik och omfattar 18 ha. Här kan du vandra på Gästrikeleden som passerar Hohällans naturreservat. Eller ta en paus vid vindskyddet och grilla vid eldplatsen på toppen av berget. Skogen och utsikten från berget bjuder på fina naturupplevelser.

Vulkanisk bergart

Området är uppbyggt av den vulkaniska bergarten syenit. Den näringsrika bergarten gör att vissa växter trivs i området. Som till exempel de mindre vanliga växterna gaffelbräken och bergglim.

På sluttningarna nedanför hällmarken växer barrblandskog av blåbärsristyp. 

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

• skada fast föremål eller ytbildning
• göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller ikullfallna träd, ris-, ört- eller markvegetationen eller ta ved
• medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur
• framföra motordrivet fordon 
• tälta
• elda annat än på iordningställda platser

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled
  • Eldplats Eldplats
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Fakta

Areal: 18 hektar
Skyddsår:
 1996
Kommun:
Sandviken
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Barrskog