Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Örnberget

Tallskog intill vatten i Örnbergetsnaturreservat.

Skogen i Örnbergets naturreservat är till stora delar opåverkad av modernt skogsbruk och starkt präglad av återkommande skogsbränder. Det är en värdefull miljö för många hotade arter. I området finns inga stigar i området så här kan du ströva fritt i skogen.

Örnbergets naturreservat är cirka 110 hektar stort och ligger cirka 14 kilometer sydväst om Hamra, öster om väg E45 och Sandsjön. I närheten ligger Kvarnbergets naturreservat.

Terrängen i området är relativt svår och det finns inga iordningställda rastplatser eller parkeringsplatser. Det finns inga stigar i området så här kan du ströva fritt i skogen. Men eftersom marken är kuperad och bitvis blockig kan det ibland vara svårt att ta sig fram.

Skäggiga granar och grova tallar

Granskogen har vuxit upp efter den senaste branden vid förra sekelskiftet. Många av granarna har långa lavar hängande som stora skägg från grenarna. Det finns också gott om höga tallar med grova grenar och tjock pansarbark. En del är omkring 250 år gamla och bär spår av bränder i form av så kallade brandljud, självläkta skador på stammen.

Exempel på arter som finns i området är violettgrå tagellav, blågrå svartspik samt den fridlysta lilla orkidén knärot.

Brandpräglad miljö ska bevaras

Örnberget ligger i det område som kallas Orsa finnmark. Hit invandrade finnar under 1600- och 1700-talen och livnärde sig på att odla genom svedjebruk. Skogarna har också utnyttjats förkolning. För att gynna de växter och djur som är beroende av skogsbrand för sin överlevnad kommer kontrollerade naturvårdsbränningar att genomföras i naturreservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
  • använda området för militära övningar.

Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med jakt. Föreskrift 5 utgör inte hinder för tillåtet fiske.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2020
Areal: 111 hektar
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Området ligger cirka 14 kilometer sydväst om Hamra, öster om väg E45 och Sandsjöån.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss