Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skämningsön

Utsikt över lantlig bebyggelse från Skämningön. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Utsikt över lantlig bebyggelse från Skämningön. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Skämningsöns naturreservat ligger på en udde vid kusten. Området är framför allt av intresse som utflyktsmål så här kan du promenera, rasta hunden eller jogga på stigen runt reservatet.

På den sydligaste udden finns ett vindskydd och en grillplats. I Hillviken finns en badstrand med sandbotten.

Skämningsöns naturreservat ligger 1 kilometer sydväst om Gåsholma och omfattar 22 hektar. Här växer barrskog på udden med en hällmarkstallskog på de högre delarna. Det är främst tall men även enstaka björk och gran. På de resterande områdena växer en barrblandskog. Flera mycket gamla och storvuxna tallar och granar växer längs med den östra stranden. Andra arter som växer i området är salttåg, ormtunga, slåtterblomma och strandglim.

Gravrösen och hamnplats

På bergets topp finns gravrösen och lämningar efter en vårdkase. Hamnen som ligger strax norr om reservatet har sedan medeltiden varit en känd hamnplats. Fiske har varit en stor betydelse för försörjningen i området.

Älg, rådjur och hare förekommer inom reservatet. Häckande fåglar inom området är större hackspett, spillkråka, lövsångare och gärdsmyg. Andra arter som observerats i området är större och mindre korsnäbb, sparvhök, tjäder och orre. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • skada fast föremål eller ytbildning 
  • göra åverkan på skogsbeståndet, ris-, ört- eller markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet till exempel genom närgången fotografering, genom att klättra i boträd eller genom att låta hund jaga villebråd
  • framföra motorfordon
  • tälta eller uppställa husvagn
  • göra upp eld.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled
  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Skyddsår: 1971
Areal: 22 hektar
Karaktär: Skog, kust och strand
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg

Hitta hit

Naturreservatet ligger 1 kilometer sydväst om Gåsholma.

Från E4 norr- och söderifrån: Sväng av E4:an vid Axmar tavla och kör mot Axmar by. Efter 7 kilometer sväng höger in på Gåsholmavägen och kör cirka 6 kilometer så ligger reservatet på höger sida. Fortsätt cirka 600 meter för parkering.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss