Skämningsön

Utsikt över lantlig bebyggelse från Skämningön. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Utsikt över lantlig bebyggelse från Skämningön. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Skämningsöns naturreservat ligger på en udde vid kusten. Från den högsta punkten är det fin utsikt över skärgården kring Gåsholma. Skämningsön är framför allt av intresse som utflyktsmål. Här kan du promenera, rasta hunden eller jogga på stigen runt reservatet.

På den sydligaste udden finns ett vindskydd och en grillplats. I Hillviken finns en badstrand med sandbotten.

Skämningsöns naturreservat ligger 1 kilometer sydväst om Gåsholma och omfattar 22 hektar. Här växer barrskog på udden med en hällmarkstallskog på de högre delarna. Det är främst tall men även enstaka björk och gran. På de resterande områdena växer en barrblandskog. Flera mycket gamla och storvuxna tallar och granar växer längs med den östra stranden. Andra arter som växer i området är salttåg, ormtunga, slåtterblomma och strandglim.

På bergets topp finns gravrösen och lämningar efter en vårdkase. Hamnen som ligger strax norr om reservatet har sedan medeltiden varit en känd hamnplats. Fiske har varit en stor betydelse för försörjningen i området.

Älg, rådjur och hare förekommer inom reservatet. Häckande fåglar inom området är större hackspett, spillkråka, lövsångare och gärdsmyg. Andra arter som observerats i området är större och mindre korsnäbb, sparvhök, tjäder och orre. 

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • skada fast föremål eller ytbildning 
  • göra åverkan på skogsbeståndet, ris-, ört- eller markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet till exempel genom närgången fotografering, genom att klättra i boträd eller genom att låta hund jaga villebråd
  • framföra motorfordon
  • tälta eller uppställa husvagn
  • göra upp eld.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled
  • Eldplats Eldplats
  • Rastplats Rastplats
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1971
Areal:
22 hektar
Karaktär: Skog, kust och strand
Kommun:
Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg