Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skjortnäs östra och västra

Gammal grov tall med så kallad pansarbark i Skjortnäs östra naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Gammal grov tall med så kallad pansarbark i Skjortnäs östra naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Skjortnäs Östra och Skjortnäs Västra är två närliggande områden som till största delen består av skogsmark, men omfattar även lite myrmark. Området ligger några kilometer in på en bommad bilväg, vilket gör området mindre tillgängligt. Väl inne i reservatet bjuder insjön, skogarna och myrarna på fina naturupplevelser.

Området ligger 5 kilometer nordväst om Bergby och omfattar 16 respektive 32 hektar. Skogen har fått växa sig gammal, och visar upp stora grova tallar med tjock bark. Vissa av dem är 250 år.

Där marken är lite mer fuktig växer gamla granar tillsammans med grova aspar med stora kronor. Döda liggande och stående träd finns också.

Miljön med gamla levande och döda träd ger plats för många arter. Här trivs fåglar som tjäder, järpe, sparvuggla och spillkråka. Dessutom den rödlistade tretåiga hackspetten. Andra rödlistade arter växer i dessa båda reservat är aspticka, ullticka och veckticka, samt gammelgranslav och garnlav som visar på höga naturvärden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är tillåten om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur ellerpå annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt

För fullständiga föreskrifter, se respektive reservatsbeslut.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 16,1 hektar (östra) resp. 31,8 hektar (västra) 
Skyddsår: 2011
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, myr

Hitta hit

Naturreservatet ligger 5 kilometer nordväst om Bergby i Gävle kommun.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss