Agön-Kråkön

Agön-Kråköns naturreservat består av flera öar. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Agön-Kråköns naturreservat består av flera öar. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Agön och Kråkön är två stora skärgårdsöar med gamla fiskelägen och ligger 2 landmil sydost om Hudiksvall. Öarna är bevuxna med barrblandskog och här finns gott om både älg, hare, orre och tjäder. Skärgårdsöarna är populära att besöka. Vid Agö hamn och Kråkö hamn finns gästbryggor och toaletter. Hit kan du åka med egen båt eller hyrbåt.

Gamla fiskelägen och fornlämningar

På Agön och Kråkön finns många gamla fiskelägen. Av en del återstår endast lämningar i form av bland annat husgrunder och rester efter båtplatser. Eftersom kusten är starkt påverkad av landhöjningen har hamnarna efter hand blivit för grunda och fiskelägena har då flyttats till bättre lägen.

Vid S:t Olofs hamn på Drakön finns lämningar av en medeltida hamn. Även kapellen i Agö och Kråkö hamn, byggda 1660 respektive 1736, är värda ett besök. Agöns äldsta kända fiskeläge fanns på öns östsida, och övergavs redan under 1600-talet.

Vackra strandvallar och varierad skog

Både Agön och Kråkön är kraftigt kuperade, som mest når de 45 meter över havet. På många ställen är finns klapperstensfält, bitvis utformade som vackra strandvallar, eller som grus- och sandfält. I sänkor har små myrar eller tjärnar bildats. Båda öarna är täckta av barrblandskog.

Tallen dominerar de torra markerna medan granen trivs bäst i de fuktiga svackorna. Stora delar av skogen har brukats sedan länge, varför man vid besök får uppleva såväl medelålders plantskog som äldre brukad skog. Betydande områden av skogen närmast stränderna och på klapperstensfält och klippor är undantagna från skogsbruk.

Djur på Agön och Kråkön

Längs stränderna har man också goda möjligheter att se olika kustfåglar som svärta, ejder, småskrake, silvertärna, trut och havsörn. Öarna är också intressanta för sina fina kulturmiljöer. I reservatet ingår även några mindre öar, bland annat Drakön och Tihällan.

Föreskrifter

Du är välkommen att plocka bär, blommor och matsvamp för eget behov, men var uppmärksam på att du i detta naturreservat inte får:

 • ta ved eller elda utanför iordningställda grillplatser,
 • tälta annat än på anvisade platser,
 • ha med okopplad hund,
 • rida eller cykla i terrängen,
 • skada levande eller döda träd och växter,
 • vistas inom Tihällans område för sälskydd under tiden 1/2 - 31/8.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Torrdass Torrdass
 • Tältplats Tältplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2004
Areal: 4 540 hektar
Karaktär: Blandbarrskog och vatten
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000