Testeboåns delta

Testeboåns delta ligger stadsnära med Gävle stad i bakgrunden. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Testeboåns delta ligger stadsnära med Gävle stad i bakgrunden. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Där Testeboån mynnar i Gävlebukten ligger det som finns kvar av ett tidigare större deltalandskap. I naturreservatet finner du lövskogar och våtmarker, fint fiske och ett intressant fågelliv.

Området ligger 1,5 kilometer nordost om Gävle centrum och omfattar 118 hektar. Det platta deltaområdet är uppbyggt av svämsand som ån fört med sig. I den strandnära våtmarken finns en intressant flora som saknar motsvarighet i övriga delar av länet.

Den finaste delen av reservatet ligger öster om ån. Ta dig från Strömmavägen ut på Hamnleden och passera över Lexvallsbron för att sedan vika av in på Gestrins väg till parkeringen i området.

Om du vill åka kollektvt till området ta X-trafik stadsbuss nummer 11, kliva av på Strömmavägen, strax väster om naturreservatet. Alternativt ta buss 95 (inte stadsbuss) och då kliva av vid Gammelstigen eller golfbanan.

Djur i Testeboåns delta

Deltats tidigare vidsträckta våtmarker var länge en betydande rastlokal för vadare och andra våtmarksbundna fåglar. På grund av senare exploatering och igenväxning har dess betydelse som rastlokal minskat, men här finns fortfarande ett intressant fågelliv.

Från fågeltornet kan du få se änder, gäss, svanar och rovfåglar. I den fuktiga lövskogen trivs bland annat mindre hackspett, stjärtmes och näktergal.

Testeboåns delta är ett populärt utflyktsmål även för fritidsfiskare. Vimma, abborre och gädda är några av de fiskarter du kan få på kroken.

Fågeltorn vid Testeboåns delta

Unikt läge för fågelskådning nära Gävle

Gävle kommun och Länsstyrelsen hoppas få bukt med igenväxningen av al som pågått under de senaste åren. I sommar kommer kor att beta strandängen för att hålla vegetationen, vilket gynnar en lång rad arter, inte minst fåglar.

Det är enkelt att besöka området från Gävle med cykel eller bil. En stig löper ner till ett fågeltorn med utsikt över den frästa ängen och det går även att få en bra utblick från Snöptippen, öster om strandängen.

Fräsningen har gjorts av en entreprenör som använder specialbyggda maskiner med lågt marktryck som kan fräsa utan att det blir körskador på ängen. Vissa partier kunde inte fräsas på grund av mycket is, men de kommer att fräsas under hösten istället.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  • gräva, hacka eller på annat sätt skada markytan
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar
  • skada eller bortföra djur eller medvetet störa djurlivet
  • framföra motordrivet fordon i terrängen
  • rida, ta ved eller elda annat än på anvisad plats
  • bedriva tävlingsverksamhet, snitsla spår, sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Inom vattenområden gäller hastighetsbegränsning till 5 knop.

Fiske är tillåtet enligt gällande bestämmelser (se Testeboåns fiskevårdsområdes webbplats). För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Areal: 118 hektar
Skyddsår: 1997
Kommun: Gävle
Förvaltare: Gävle kommun
Karaktär: Skog, våtmark, jordbruksmark och vatten
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 1,5 kilometer nordost om Gävle centrum.

Den finaste delen av reservatet ligger öster om ån. Ta dig från Strömmavägen ut på Hamnleden och passera över Lexvallsbron för att sedan vika av in på Gestrins väg till parkeringen.

Från Alderholmen kan du ta dig norrut genom industriområdet Näringen till Strömmavägen och sen över ån vid Lexvallsbron (Hamnleden).

Ett lite längre, men trevligare alternativ är att från Alderholmen ta sig via järnvägsbanken söder om naturreservatet bort mot Gävle hamn, sen vika vänster strax innan cisternerna.

Koordinater: X6731300 Y1574380 (RT90)

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss