Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Paradisberget

Stor ticka på litet träd i Paradisberget. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Stor ticka på litet träd i Paradisberget. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Skogen på Paradisberget ger en känsla av vildvuxen djungel. Där finns gamla träd, blandad barrskog och lövskog, gott om rotvältor och murkna stubbar med mossa på. Området har påverkats av stormar under senare år, så tänk på att det kan vara farligt att röra sig bland stormfällda träd.

Området ligger 8 kilometer norr om Kårböle och 20 kilometer sydväst om Ramsjö och omfattar 47 hektar.

Spår av bränder syns på många av träden, både i form av förkolnad ved och så kallade brandljud. Brandljud är en sorts stamskada som orsakas av värmen under en skogsbrand och resulterar i att barken faller av och veden innanför blottas. Om trädet överlever branden vallar det över skadan med ny bark.

Skog som brinner skapar variation och det är många arter, svampar och insekter framför allt, som gynnas av brand.

Värdefullt för många

I naturreservatet förekommer de rödlistade svamparna gränsticka och koralltaggsvamp, men även de sällsynta lavarna brunpudrad nållav och allékantlav. Brunpudrad nållav växer vanligtvis i skog med höga naturvärden och långvarig förekomst av döda träd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller alger. Bär-, matsvampoch blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 47 hektar
Skyddsår: 2009
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen Karaktär: Skog, vatten, myr

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 8 kilometer norr om Kårböle och 20 kilometer sydväst om Ramsjö.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss