Bodagrottorna

Under myllret av stora stenblock döljer sig Bodagrottorna kamrar. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Under myllret av stora stenblock döljer sig Bodagrottornas kamrar. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Bodagrottornas naturreservat finns en urbergsgrotta som anses vara den näst längsta i världen. Lämpligaste besökstid är juli-oktober, då grottorna är torra vid vackert väder. Under våren är det blött och isigt.

Grottsystemets stora ingång, Fläckgrottan, med stora centralsalen kan relativt lätt besökas av de flesta. Övriga delar kräver grottvana. Besöket i Bodagrottorna bjuder på spännande naturupplevelser. Med sina totalt drygt 2 900 meter är den en av Sveriges längsta kända grottsystem.

Istid och landhöjning

Det bildades vid en jordbävning för ca 9 000 år sedan. Då hade inlandsisen dragit sig tillbaka och området låg troligtvis en bra bit under havsytan. Den kraftiga landhöjningen orsakade spänningar i jordskorpan, vilka resulterade i en jordbävning.

Boningsplatser för fantasivarelser

Grottor har i alla tider fångat människans uppmärksamhet. Det finns en mystik och många sagor finns också nedtecknade där grottor varit boningsplatser för olika fantasivarelser.  

Naturen kring Bodagrottorna omges av en mager, gles, knotig och gammal tallskog.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

  • göra upp eld
  • göra åverkan på blocken både utanför och inuti grottorna
  • gräva upp, plocka eller på annat sätt skada vegetationen
  • samla insekter, spindlar eller fladdermöss.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Areal: 4 hektar
Skyddsår: 1989
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Karaktär: Skog, blockmark och grottor