Kungshögshällarna

Det lilla reservatet Kungshögshällarna bjuder på dramatisk natur. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Det lilla reservatet Kungshöghällarna bjuder på dramatisk natur. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Kungshöghällarna sticker upp som en hög topp ur västra Gästriklands platta landskap. På toppen av Kungshögshällarna står ett gammalt brandbevakningstorn som byggdes 1929 för att man skulle kunna bevaka skogens gröna guld i händelse av skogsbrand.

Tornet ägs och förvaltas av Sandvikens kommun. Tänk på att det kan vara farligt att gå upp i tornet.

Området ligger 5 kilometer sydost om Grönsinka och omfattar 6 hektar. Enklast når du toppen från stigen vid parkeringen strax söder om Kungshögs fäbodar. Har du mer tid kan du vandra längs Gästrikeleden.

Kungshöjdsslingan är en alternativ sträckning av Gästrikeleden mellan Stärte och Ulvkisbosjön, på den del av Gästrikeleden som löper mellan Österfärnebo och Grönsinka.

Gamla, knotiga tallar

När du följer stigen upp på berget passerar du tallar som är mycket gamla. Träden är grova, låga och knotiga, de äldsta är över 400 år. Högre upp på berget börjar hällarna. Gråa och gulvita kuddar av renlavar växer här i mattor.

I svackorna däremellan samsas lingon och blåbär med linnéa och skogsstjärna. Från bergets topp har du fin utsikt över tallkronorna på heden nedanför.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

  • framföra motordrivet fordon
  • tälta, elda eller ta ved
  • göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller ikullfallna träd, ris-, ört- eller markvegetation
  • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter eller djur
  • skada fast föremål eller ytbildning.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Areal: 6 hektar
Skyddsår: 1996, men avsattes som domänreservat redan 1948
Kommun: Sandviken
Förvaltare: Länsstyrelsen 
Karaktär: Tallskog, hällmark