Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kårsberget

Stigen upp på Kårsberget går ibland över hällmark. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg 

Stigen upp på Kårsberget går ibland över hällmark. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Kårsberget är 66 hektar stort och är en av Gästriklands naturskogar. Här kan du vandra på den korta stigen över hällarna uppför berget för att njuta av utsikten. Eller grilla vid eldplatsen vid den grunda skogstjärnen i reservatets norra spets.

Vid hällmarkern uppe på Kårsbergets topp växer det tallar som är uppemot 250 år. Från toppen kan du se på utsikten mellan uråldriga tallar.

Längs bergssidan har stora stenblock brutits loss och fallit huller om buller ner för den norra bergsidan. Som om en jätte har vält en låda gigantiska byggklossar. I reservatet växer även träd som gran, björk och asp.

Träden som växer här är gamla och knotiga och på sina ställen har något träd rasat omkull och ligger som ett silvervitt skelett. I den döda veden lever många insekter, svampar och lavar.

Här växer violettgrå tagellav och svampar som vintertagging, grantaggsvamp och gränsticka. Här trivs även orkidén knärot.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • framföra motordrivet fordon
 • ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller alger
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Areal: 66 hektar
Skyddsår: 2010
Karaktär: Skog, vatten
Kommun: Hofors
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Natura 2000

Hitta hit

Följ väg 68 och sväng in mot Hästbo, söder om Torsåker. Fortsätt över järnvägen till Österhästbo och vidare mot Gammelstilla, cirka fem kilometer tills du ser en träskylt mot reservatet till höger. Efter ytterligare två kilometer nästa reservatskylt till höger. Snart har du Kårstjärn på vänster sida och sedan strax en parkeringsplats med informationsskylt till höger.

Koordinater (WGS84)
Lat: 60.4066 Lon: 16.5245

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss