Kårsberget

Stigen upp på Kårsberget går ibland över hällmark. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg 

Stigen upp på Kårsberget går ibland över hällmark. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Kårsberget är 66 hektar stort och är en av Gästriklands naturskogar. Här kan du vandra på den korta stigen över hällarna uppför berget för att njuta av utsikten. Eller grilla vid eldplatsen vid den grunda skogstjärnen i reservatets norra spets.

Vid hällmarkern uppe på Kårsbergets topp växer det tallar som är uppemot 250 år. Från toppen kan du se på utsikten mellan uråldriga tallar.

Längs bergssidan har stora stenblock brutits loss och fallit huller om buller ner för den norra bergsidan. Som om en jätte har vält en låda gigantiska byggklossar. I reservatet växer även träd som gran, björk och asp.

Träden som växer här är gamla och knotiga och på sina ställen har något träd rasat omkull och ligger som ett silvervitt skelett. I den döda veden lever många insekter, svampar och lavar.

Här växer violettgrå tagellav och svampar som vintertagging, grantaggsvamp och gränsticka. Här trivs även orkidén knärot.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • framföra motordrivet fordon
 • ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller alger
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Eldplats Eldplats
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Areal: 66 hektar
Skyddsår: 2010
Karaktär: Skog, vatten
Kommun: Hofors
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Natura 2000