Stora Öråsen

Utsikt över skog och berg i Stora Öråsens naturreservat

I området kan du promenera på Sjuvallsleden som går nedanför berget eller gå en slinga in genom reservatet. Berget, skogarna och de öppna myrmarkerna bjuder på spännande naturupplevelser. Foto Länsstyrelsen Gävleborg

Stora Öråsen reser sig 458 meter över havet och är det högsta berget i området sydväst om Hudiksvall. I området kan du promenera på Sjuvallsleden som går nedanför berget eller gå en slinga in genom reservatet. Berget, skogarna och de öppna myrmarkerna bjuder på spännande naturupplevelser.

Området består av 51 hektar varav 48 hektar är land och 3 hektar myrmark. Berget består av en platå med en brant sluttning i väster. På de flackare sidorna finns även några myrar.

Skogen uppe på platån består av 100-åriga, senvuxna granar. Här finns gott om hänglavar, bland annat den violettgrå tagellaven. Den sällsynta och rödlistade laven långskägg här har en av sina fåtaliga växtplatser i länet.

I den branta nordvästra sluttningen växer förutom gran även asp, sälj och rönn. Också här finns gott om hänglavar, och man har även funnit den hotade dofttickan. 

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon, undantag gäller för älgdragare som behövs för uttransport av älg från området vid älgjakt
 • ta ved
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla insekter eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet, undantaget är den jakt som får bedrivas i reservatet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla i terrängen
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Areal: 51 hektar
Skyddsår: 2005
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och myr