Ängraån

I juli 2018 startade, i Ljusdals kommun, en av Sveriges största skogsbränder i modern tid. Det brann även i delar av Ängraåns naturvårdsområde. Det är nu tillåtet att besöka området men du bör vara försiktig i och med att det kan falla träd.

Ängraån har sina källflöden i Härjedalen och rinner ut i Ljusnan, strax ovanför Laforsen. Ån är helt opåverkad av kraftverksbyggen och dess varierande miljö med biotoper såsom forsar, höljar, standhällar, strandsnår, sand- och grusstränder är ett av Gävleborgs intressantare vattendrag.

Området ligger 10 kilometer söder om Kårböle och omfattar 281 hektar. Ängraåns naturvårdsområde förvaltas av Ljusdals kommun.

Övre delen är brant med många forsar och fall med block- och klippstränder. Den nedre delen är bredare mer lugntflytande och avsevärt flackare än den övre delen.

Floran längs med ån är artrik. Här växer Kung Karl spira, getrams, fjällnejlika, och Hälsinlands enda kända förekomst slakstarr.

Djur i Ängraån

Utter har observerats i området. I Ängraån simmar harr och öring.

Föreskrifter

I naturvårdsområdet gäller särskilda regler.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet i högerspalten.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Storlek: 281 hektar
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Ljusdals kommun
Karaktär: Forsar, strömsträckor, höljor, lövsumpskog
Skyddsområde: Naturvårdsområde, Natura 2000