Tornmyran

Tornmyran har väl utvecklade strängar och flarkar, dvs omväxlande stråk av vatten och land. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Tornmyran har väl utvecklade strängar och flarkar, dvs omväxlande stråk av vatten och land. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Tornmyran, alldeles intill Voxnan, är ett stort flarkkärr som sluttar svagt mot söder. Myren med sina tydliga strängar och flarkar är nästan ensam i sitt slag i länet när det gäller dess storlek, utseende och orördhet.

Ute på myren finns ett par djupa tjärnar som dämts upp av kraftiga torvvallar med knotig fjällbjörkslik skog. I Tiadalen kan du promenera på skogsbilvägen i närheten av reservatet eller ströva fritt.

Området ligger 6 km sydost om Rullbo och omfattar 191 ha. Den rikaste växtligheten finns närmare myrens utlopp i söder. Där finns arter som dvärglummer, ängsnycklar och dytåg. I området finns även en del skog med höga naturvärden.

Djur i Tornmyran

Tornmyran är också hem eller rastplats för många olika myrfåglar. Du kan stöta på bland annat gluttsnäppa, enkelbeckasin och kricka. Krika är vår minsta simand. Det svenska namnet är en antydning av krickans läte ”krrk, krrk”.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon,
  • ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • skada, plocka eller samla in växter, svamp och lavar,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch eller skylt, eller göra inskrift,
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt,
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar,

Föreskrift 1 ovan utgör inget hinder för körning med snöskoter vintertid på befintlig skoterled på fruset och väl snötäckt underlag.

Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, matsvampar och växter som inte rödlistade.

Föreskrifterna 1, 5 och 6 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 5 och 6 ovan utgör inte hinder för tillåtet fiske.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Areal: 190,6 ha
Skyddsår: 2017
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Myr, skog
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000