Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tornmyran

Tornmyran har väl utvecklade strängar och flarkar, dvs omväxlande stråk av vatten och land. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Tornmyran har väl utvecklade strängar och flarkar, dvs omväxlande stråk av vatten och land. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Tornmyran, alldeles intill Voxnan, är ett stort flarkkärr som sluttar svagt mot söder. Myren med sina tydliga strängar och flarkar är nästan ensam i sitt slag i länet när det gäller dess storlek, utseende och orördhet.

I området kan du promenera på skogsbilvägen i närheten av reservatet eller ströva fritt. Tornmyran ligger 6 kilometer sydost om Rullbo och omfattar 191 hektar.

Naturreservatet består av ett vidsträckt orört myrkomplex med flera små tjärnar,
rinnande vattendrag och gammal skog med höga naturvärden. Området är en
värdefull miljö för många fåglar.

Det stora flarkkärret vid Tornmyran sluttar svagt mot söder. Flarkar är långsträckta ofta vattenfyllda fördjupningar i sluttande kärr där det växer vattenklöver, ängsull, gräs och olika starrarter. Mellan flarkarna ligger vindlande strängar av torrare växtlighet med ris och magra myrtallar.

Rikt fågelliv på myren

Till Tornmyrans vattenrika myrmarker kommer många vadare, änder och tättingar för att föda upp sina ungar. Eller för att rasta under vår- och höstflyttningarna. Här kan du bland annat stöta på gluttsnäppa, enkelbeckasin och kricka. Även trana och orre häckar i området.

Dvärglummer och ängsnycklar

Vid myrens utlopp i söder växer arter som kräver rikare näringsförhållanden. Till exempel dytåg, dvärglummer och ängsnycklar – den senare en orkidé som kan bli över en halv meter hög och blommar i juni-juli.

Slåtter, bete och timmer

Troligen har Tornmyran tidigare använts för bete eller slåtter. Och de omgivande skogarna har utnyttjats för skogsbruk. På gamla kartor finns körvägar utsatta på vilka timmer transporterats ner till Voxnan där virket sedan flottades.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits me
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svamp och lavar
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch eller skylt, eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar.

Föreskrift 1 ovan utgör inget hinder för körning med snöskoter vintertid på befintlig skoterled på fruset och väl snötäckt underlag.

Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, matsvampar och växter som inte rödlistade.

Föreskrifterna 1, 5 och 6 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 5 och 6 ovan utgör inte hinder för tillåtet fiske.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Areal: 190,6 hektar
Skyddsår: 2017
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Myr, skog
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 6 kilometer sydost om Rullbo i Ljusdals kommun.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss