Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Högmossen

Ser du flöjten till vänster? Bohål av hackspett i gammal tallstam i Högmossen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Bohål av hackspett i gammal trädstam i Högmossen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Högmossen är ett mycket litet naturskogsreservat, men här finns ändå mycket spännande att upptäcka. I naturreservatet finns gammal barrskog, hällmarkstallskog och ett trädbevuxet kärr.

Området ligger 9 kilometer sydväst om Österfärnebo och omfattar 6 hektar. I den gamla barrskogen finns många gamla träd samt stående och liggande döda träd och höga stubbar som utgör viktiga livsmiljöer för många arter.

Spår av brand

Skogen i Högmossens naturreservat bär många spår av skogsbrand. Det syns lättast på de svarta kolade stubbarna som finns utspridda i skogen men även i form av så kallade brandljud på levande gamla tallar. Brand är en naturlig del av skogens ekosystem, vilket gör att det finns många arter som är beroende av återkommande skogsbränder.

I reservatet finns även många arter som är typiska för gammal barrskog, exempelvis ullticka och vedtrappmossa som båda behöver god tillgång på liggande döda träd.

Värdefull sumpskog

I områdets norra del finns ett trädbevuxet kärr med en blandning av björkar, tallar, granar, alar samt grova gamla enar och enstaka askar. Kärret har en spännande flora med bland annat orkidéer och korvskorpionmossa som föredrar kalkrika kärr.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • framföra motordrivet fordon
 • ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, insamla djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i naturreservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Areal: 6,5 hektar
Skyddsår: 1991. En mindre del har varit skyddad som domänreservat sedan 1948, ändrat 2009.
Kommun: Sandviken
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och myr
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kör på väg 272 från Österfärnebo eller Horndal och sväng in vid Fors. Håll till vänster i byn och fortsätt till vändplanen vid vägens slut väster om reservatet.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss