Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Oppsjöskogen

Skog i Oppsjöskogens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Skog i Oppsjöskogens naturreservat. Här finns gott om gamla, grova granar, några så gamla som 170 år. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Oppsjöskogens naturreservat är ett mindre granskogsområde på det välbesökta Blacksåsbergets västsluttning. Här kan du vandra på Sjuvallsleden som passerar alldeles i utkanten av naturreservatet. Skogen och växterna bjuder på fina naturupplevelser.

Oppsjöskogens naturreservat ligger drygt 2 mil sydväst om Hudiksvall och omfattar 21 hektar. I den gamla granskogen finns gott om döda träd. Det gör att många känsliga arter trivs här.

Sjuvallsleden passerar precis intill reservatsgränsen. Så om du vandrar längs med den, kanske på väg upp till Blacksås naturreservat, kan passa på att också göra ett besök i Oppsjöskogen.

Gammal granskog och öppna myrar

Oppsjöskogens naturreservat består till största delen av gammal granskog med mycket död ved i olika nedbrytningsstadier. Här finns gott om gamla, grova granar, några så gamla som 170 år. I vissa delar finns också ett stort inslag av gamla lövträd. Framför allt asp men även björk och rönn växer här.

I området finns även några små sluttningskärr, samt flera mindre, öppna myrar som kantas av gamla senvuxna tallar.

Döda lövträd, unglav och doftskinn

Oppsjöskogens höga naturvärden är knutna till de gamla, grova träden. Men även den stora mängden död lövträd samt skyddsvärda arter av bland annat lavar och svampar. För att skogen ska få dessa värden krävs att den inte brukats på länge.

Bland de arter som kan hittas i området kan nämnas lavarna violettgrå tagellav, kattfotslav, aspgelélav och lunglav. Vedsvampen doftskinn samt kärlväxten missne har också påträffats. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik.
 • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla insekter eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet. Undantaget är den jakt som får bedrivas i reservatet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
  medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift. Undantag gäller för jakträttsinnehavarens markering av befintliga älgpass samt snitsling fram till älgpass
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Areal: 21 hektar
Skyddsår: 2006
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Granskog och myr

Hitta hit

Från Hudiksvall

Kör E4 söderut till Njutånger, där du svänger höger mot Nianfors. Följ vägen cirka 16 kilometer, och strax innan du kommer fram till Nianfors svänger du höger mot Delsbo och Bobygden. Efter drygt 7 kilometer kommer en liten skylt med Naturreservat, och där svänger du höger och följer sedan den vägen tills den tar slut vid en vändplan.

Från Söderhamn

Kör E4 norrut till Njutånger, där du svänger vänster mot Nianfors. Se ovan för fortsättningen. Den sista vägen fram till reservatet plogas inte på vintern och under våren är den bommad, tills dess att den är farbar.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss