Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöer

Ett kulturreservat kan vara allt från ett karaktärsfyllt jordbruksområde till en kulturhistoriskt intressant industrimiljö – områden som på olika sätt präglas av äldre tiders markanvändning och resursutnyttjande. Byggnadsminnen är även en del av kulturmiljöer, i Gävleborgs län har vi över 100 stycken. Vi har även flera tusen fornlämningar i länet varav ett femtiotal av dessa får årlig skötsel.