Tjuvberget

Fin utsikt mellan tallarna på Tjuvbergets topp. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Fin utsikt mellan tallarna på Tjuvbergets topp. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Det mytomspunna Tjuvberget bjuder på en fantastisk utsikt där det höjer sig 210 meter över havet. Från den ringlande stigen vid parkeringen tar du dig till toppen av berget. Det är en relativ krävande vandring men det är som tur är, värt det. Hälsingeleden går genom södra delen av området.

Du kan också vandra på mindre stigar går genom flera andra delar av naturreservatet. Vid rastplatsen vid i södra delen av Hälsingeleden finns en eldplats och tillgång till ved.

Tjuvberget på 91 hektar är mycket varierat med klippstup, hällmarker, 300-åriga tallar med knotiga grenar, bördig granskog och även lövträd som björk, sälg och grova aspar. Skogen närmast sjön är till stor del stenig, blockig och lövrik med mycket gråal och asp.

Ovanliga växter

I Tjuvberget finns krävande och ovanliga växter med vackert klingande namn såsom skogstry, trolldruva, springkorn, getrams och myskmåra.

Nära klippväggen trycker sig några lindar. Rosenticka, gräddticka och den mycket sällsynta skinnporingen är några andra exempel på artrikedomen i området.

Sägner om tjuvar

I reservatet finns flera fornlämningar, bland annat en vilsten som använts sedan 1700-talet. Enligt sägnen är detta en plats där tjuvar förr passade på att råna uttröttade vandrare.

Det finns också en grotta som bildats genom sprickbildning i berget. Den sägs ha använts av rövare vid samma tid.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik
 • ta ved eller elda. Undantag gäller för särskilt anordnade eldningsplatser vid vindskydd där utplacerad eller egen medhavd ved ska användas
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • bedriva bergsklättring
 • använda området för organiserade tävlingar eller militära övningar, undantag gäller orienteringstävling efter samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Areal: 91 hektar
Skyddsår: 2009
Kommun: Bollnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 5 kilometer söder om Bollnäs, vid sjön Övra Herten.

Koordinater (WGS84)
Lat: 61.2874 Lon: 16.3625

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss