Tjuvberget

Fin utsikt mellan tallarna på Tjuvbergets topp. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Fin utsikt mellan tallarna på Tjuvbergets topp. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Det mytomspunna Tjuvberget bjuder på en fantastisk utsikt där det höjer sig 210 meter över havet. Från den ringlande stigen vid parkeringen tar du dig till toppen av berget. Det är en relativ krävande vandring men det är som tur är, värt det. Hälsingeleden går genom södra delen av området.

Du kan också vandra på mindre stigar går genom flera andra delar av naturreservatet. Vid rastplatsen vid i södra delen av Hälsingeleden finns en eldplats och tillgång till ved.

Tjuvberget på 91 ha är mycket varierat med klippstup, hällmarker, 300-åriga tallar med knotiga grenar, bördig granskog och även lövträd som björk, sälg och grova aspar. Skogen närmast sjön är till stor del stenig, blockig och lövrik med mycket gråal och asp.

Ovanliga växter

I Tjuvberget finns krävande och ovanliga växter med vackert klingande namn såsom skogstry, trolldruva, springkorn, getrams och myskmåra.

Nära klippväggen trycker sig några lindar. Rosenticka, gräddticka och den mycket sällsynta skinnporingen är några andra exempel på artrikedomen i området.

Sägner om tjuvar

I reservatet finns flera fornlämningar, bland annat en vilsten som använts sedan 1700-talet. Enligt sägnen är detta en plats där tjuvar förr passade på att råna uttröttade vandrare.

Det finns också en grotta som bildats genom sprickbildning i berget. Den sägs ha använts av rövare vid samma tid.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för
  motortrafik,
 • ta ved eller elda. Undantag gäller för särskilt anordnade eldningsplatser
  vid vindskydd där utplacerad eller egen medhavd ved ska användas,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar
  och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på
  annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 • 'medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten,
 • bedriva bergsklättring,
 • använda området för organiserade tävlingar eller militära övningar,
  undantag gäller orienteringstävling efter samråd med Länsstyrelsen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Eldplats Eldplats
 • Rastplats Rastplats
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Fakta

Areal: 91 ha
Skyddsår: 2009
Kommun: Bollnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog