Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nyheter, press, logotyper och länsvapen

Vi på Länsstyrelsen arbetar aktivt med att sprida viktig samhällsinformation till medborgare och medier. Webbplatsen och våra nyheter ger dig möjlighet till insyn i vårt arbete. Du kan också titta i vårt diarium där alla inkomna ärenden finns.

Pressbilder

Nedanstående bilder får endast användas i publicistiska sammanhang och får inte förvanskas. Fotografens namn ska alltid anges vid publicering.

Landshövding Per Bill

Länsråd Veronica Lauritzen

Landshövding Per Bill och länsråd Veronica Lauritzsen

Logotyper

Kronan och vapnet tillsammans med texten "Länsstyrelsen Gävleborg" utgör Länsstyrelsen Gävleborgs logotyp. Logotypen är en enhet så element i den och proportioner inte får förändras, byta plats eller förses med någon form av tillägg. Det är viktigt att det finns en frizon runt logotypen så den inte ligger för nära andra logotyper eller objekt.

Bildformat

Png - filformat som lämpar sig bra till webben och till exempel Officepaketet såsom Word, Excel och PowerPoint.

Länsstyrelsen Gävleborg stående logotyp i färg med svart text

Länsstyrelsen Gävleborg stående logotyp i färg med vit text

Länsstyrelsen Gävleborg liggande logotyp i färg med svart text

Länsstyrelsen Gävleborg liggande logotyp i färg med vit text

Eps - filformat som passar till trycksaker.

Länsstyrelsen Gävleborg stående logotyp i färg med svart text

Länsstyrelsen Gävleborg stående logotyp i färg med vit text

Länsstyrelsen Gävleborg liggande logotyp i färg med svart text

Länsstyrelsen Gävleborg liggande logotyp i färg med vit text

Länsstyrelsen Gävleborg logotyp
Länsstyrelsen Gävleborg logotyp

Länsvapnet

Landskapsvapnen för Gästrikland och Hälsingland bildar tillsammans det gemensamma länsvapnet för Gävleborgs län. Eftersom länsstyrelsen är en statliga myndigheter deras länsvapenen krönas av kunglig krona.

Vårt länsvapnet fastställdes 1938. Gästriklands vapen består av en röd älg med gyllene beväring. Den gyllene bocken med röd beväring representerar Hälsingland. Mer information hittar du bl.a. i boken "Ny svensk vapenbok" utgiven av bokförlaget Streiffert i samarbete med Riksarkivet.

Kontakt

Kommunikationsfunktionen

Skicka e-post till kommunikationsfunktionen

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss