Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Järvsöholmarna

Liten del av Ljusnan mellan beteshagar i Järvsöholmarna. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

En liten del av Ljusnan går in mellan beteshagarna i Järvsöholmarna. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

På Järvsöholmarna i Ljusnan möter du vidsträckta, flacka betesmarker. Här kan du promenera på stigen längs med älven eller ta en paus och blicka ut över Järvsöbyggdens blånande berg.

Järvsöholmarna ligger 4 kilometer söder om Järvsö centrum och består av 110 hektar land och 85 hektar vatten. Den flacka Storholmen utgör egentligen delar av ett delta och är uppbyggd av älvsediment.

Kossholmen och Torön i söder är däremot en del av Ljusnanåsen. Mellan öarna löper de smala strömfårorna, som vid högvatten översvämmar stora delar av holmarna.

Från torräng till strandäng

Området är mycket varierande och skiftar från torräng till strandäng. Bitvis förekommer glesare dungar av lövträd och barrträd och i de fuktigare delarna växer en del videbuskar.

Artrik ängsflora

Området har en artrik ängsflora med ett stort antal arter som pekar på långvarig slåtter. Här växter till exempel ängsvädd, ormrot, revfibbla, bockrot, åkerbär, liten blåklocka och fårsvingel. I strandängsområdena växer även artrika lågstarrsamhällen. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

  • framföra motordrivet fordon
  • medföra hund som ej är kopplad
  • klättra på stängsel. Särskilda övergångar finns byggda för passage
  • inom Glåmsundet och Kossholmssundet framföra båt i motordrift
  • angöra båtar, flottar o d längre tid än ett dygn i följd
  • göra upp eld eller tälta
  • medvetet störa djurlivet

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Areal: 198 hektar
Skyddsår: 1987
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Vatten, betesmark, skog och våtmark.
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 4 kilometer söder om Järvsö centrum.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss