Kyrkön

På Kyrköns södra udde finns en lugn och vilsam rastplats. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg 

På Kyrköns södra udde finns en lugn och vilsam rastplats. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Kyrköns naturreservat gör sig bäst på våren, sommar och hösten. Den ligger på en tydlig rullstensås som löper ut i Ljusnan vid Järvsö. Trots att ön sedan länge påverkats av mänsklig aktivitet ger stora delar av reservatet en nästan urskogsartad känsla. Många tallar på ön är mer än 450 år gamla.

Här kan du ta en promenad längs med den skyltade naturstigen. Eller ta en paus och blicka ut över Ljusnan längst ut på udden. Skogen och älven bjuder på fina naturupplevelser.

Kyrköns naturreservat ligger i 1 km öster om järnvägsstationen i Järvsö och omfattar 5,97 hektar. I reservatet finns en naturstig med skyltning som berättar om naturen på ön.

På östra sidan reser sig ön 20 meter över älven i en brant sluttning som starkt har påverkats av det strömmande vattnet. På västra sidan rinner Lill-älven, en mer lugnflytande bifåra, och här är stranden betydligt flackare.

Gammal varggrop

Naturreservatet Kyrkön är av riksintresse för kulturmiljövård. I reservatets södra del, knappt hundra meter från Kyrköns sydspets, finns en gammal varggrop. Från år 1919 finns ett foto på varggropen med texten: …” i vilken man en gång fann – enligt traditionen – kyrkoherden som på juldagsmorgonen gått ut att kontrollera sin varggrop och nu stod där tillsammans med en eller två av dessa bestar”.

Kyrkön domineras av Järvsö mäktiga kyrka som ligger strax utanför reservatet. Den ursprungliga kyrkan är från 1200-talet och åtminstone sedan 1500-talet har det funnits en tillhörande prästgård.

År 1832 revs den och en ny större kyrka byggdes på samma plats. Eftersom Kyrkön är så smal lades den nya byggnaden i nord-sydlig riktning. Kyrkan är idag en av Sveriges största landsortskyrkor.

Djur, svampar och lavar på Kyrkön

I området finns en rikedom på olika biotoper och god tillgång på döda och döende träd. Detta bidrar till goda förutsättningar för ett rikt insekts- och fågelliv. På de gamla träden trivs även många svamparter, som till exempel rosenticka och violticka. 

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik,
 • ta ved, elda eller tälta,
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar.
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla insekter eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och
 • buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter,
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur, 
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten,
 • rida eller cykla i terrängen,
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur,

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Rastplats Rastplats
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik

Kontakt

Fakta

Areal: 5,97 hektar
Skyddsår: 1971
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000