Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kyrkön

Två tallar som står intill en älv.

Många tallar på ön är mer än 450 år gamla. På Kyrköns södra udde finns en lugn och vilsam rastplats. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Kyrköns naturreservat gör sig bäst på våren, sommar och hösten. Den ligger på en tydlig rullstensås som löper ut i Ljusnan vid Järvsö. Trots att ön sedan länge påverkats av mänsklig aktivitet ger stora delar av reservatet en nästan urskogsartad känsla. Många tallar på ön är mer än 450 år gamla.

Här kan du ta en promenad längs med den skyltade naturstigen. Eller ta en paus vid bänkborden och blicka ut över Ljusnan längst ut på udden. Skogen och älven bjuder på fina naturupplevelser. Fortsätter du på den östra sidan finns fler rastplatser.

Kyrköns naturreservat ligger i 1 kilometer öster om järnvägsstationen i Järvsö och omfattar 5,97 hektar. I reservatet finns en naturstig med skyltning som berättar om naturen på ön.

På östra sidan reser sig ön 20 meter över älven i en brant sluttning som starkt har påverkats av det strömmande vattnet. På västra sidan rinner Lill-älven, en mer lugnflytande bifåra, och här är stranden betydligt flackare.

Rastplatser i återvunnet virke

På den östra sidan av Kyrköns naturreservat finns det nu fler rastplatser. De är konstruerade av återbrukat virke från en fallfärdig sågverksbyggnad i Hälsingland.

Återbrukat virke från Järvsö

Fortsätter du på den östra sidan finns rastplatser som utformats av återbrukat virke. Paviljongen eller rastplatsen byggdes till en arkitekturfestival 2019 och har utformats för att återskapa stillheten, lugnet och känslan av att sitta under en trädkrona med ryggen mot stammen.

Paviljongen är konstruerad av återbrukat virke som räddats från en fallfärdig sågverksbyggnad i Hälsingland. Byggnaden har varsamt nedmonterats och materialet har återanvänts till olika projekt. Det virke som blev över från det projektet har bearbetats för att skapa de tre utomhusmöbler som bildar The 200 Year Pavilion.

Sågverket byggdes i slutet av 1800-talet med virke från skogen runt omkring Järvsö i Hälsingland. Tidens gång har satt sina spår i materialet och varje märke blir en del av paviljongens historia och nu får den en plats på Kyrkön. Den var utlånad till Uppsala under förra året och har senast stått i Stockholm, vid arkitekternas kontor. Det är White arkitekter som har ritat paviljongen och utvecklat återbrukskonceptet.

Gammal varggrop

Naturreservatet Kyrkön är av riksintresse för kulturmiljövård. I reservatets södra del, knappt hundra meter från Kyrköns sydspets, finns en gammal varggrop. Från år 1919 finns ett foto på varggropen med texten: …” i vilken man en gång fann – enligt traditionen – kyrkoherden som på juldagsmorgonen gått ut att kontrollera sin varggrop och nu stod där tillsammans med en eller två av dessa bestar”.

Kyrkön domineras av Järvsö mäktiga kyrka som ligger strax utanför reservatet. Den ursprungliga kyrkan är från 1200-talet och åtminstone sedan 1500-talet har det funnits en tillhörande prästgård.

År 1832 revs den och en ny större kyrka byggdes på samma plats. Eftersom Kyrkön är så smal lades den nya byggnaden i nord-sydlig riktning. Kyrkan är idag en av Sveriges största landsortskyrkor.

Djur, svampar och lavar på Kyrkön

I området finns en rikedom på olika biotoper och god tillgång på döda och döende träd. Detta bidrar till goda förutsättningar för ett rikt insekts- och fågelliv. På de gamla träden trivs även många svamparter, som till exempel rosenticka och violticka. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik
 • ta ved, elda eller tälta
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla insekter eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla i terrängen
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Areal: 5,97 hektar
Skyddsår: 1971
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 1 kilometer öster om järnvägs- och busstationen i Järvsö. Stigen börjar vid parkeringen, nedanför kyrkan i Järvsö.

Koordinater (WGS84 DD)
Lat: 61.70987 Lon: 16.17807

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss