Grötvallsskogen

Mossa och lav på fallen trädstam. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Mossa och lav på fallen trädstam. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Grötvallsskogens naturreservat växer en gammal barrskog. Både gran och tall. I skogen finns det också många gamla lövträd. Genom området rinner en fin skogsbäck, Measbäcken. På några ställen finns små våtmarker med knotiga myrtallar. Här kan du gå längs med skogsbilsvägen eller ströva fritt i skogen.

Området ligger 2,5 km sydväst om Kårböle och omfattar 66 ha. På vissa platser växer hänglavar i de senvuxna granarna.

Där granskogen är lite frodigare finns gott om fallna träd och multnande liggande träd. I bland ligger de kors och tvärs som ett stort plockepinn. Den döda veden ger livsrum åt en mängd organismer, bland annat de ovanliga vedsvamparna lappticka och rosenticka.

Bränder – värdefullt för många

Skogen här har brunnit många gånger, men det var länge sedan sist. Många av de äldsta tallarna har spår från flera skogsbränder. För att förstärka de brandgynnade naturvärden som fortfarande finns kvar i den gamla barrskogen planerar Länsstyrelsen att genomföra naturvårdsbränningar i tallskogen närmast Grötvallssjön.

Här trivs skalbaggen Bronshjorn som är främst nattaktiv men kan ibland ses på dagen. Den sitter då ofta på bark.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

• framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik
• ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
• skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
• klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
• medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
• skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 66 ha
Skyddsår: 2010
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och myr