Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ormön

Ormön är trots namnet inte en ö, utan har landförbindelse. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Ormön är trots namnet inte en ö, utan har landförbindelse. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Ormön är inte en ö i havet längre. Sen långa tider har landhöjningen förändrat detta flacka kustlandskap. Det har gjort havsbottnar till skogar och öar till en del av fastlandet. Trots att kustlinjen flyttats längre österut är Ormön ändå full av vatten. Havet, myrarna och skogen bjuder på fina naturupplevelser.

Området ligger 10 km öster om Hamrångefjärden och omfattar 75 hektar. Här finns både tjärnar och våtmarker, sumpskogar och myrar. Havets sälta finns kvar i vattnet och sätter en speciell prägel på allt som lever och växer här.

Våtmarkerna och skogen utgör mycket värdefulla miljöer för växter och djur. Den rödlistade arten myskmåra finns på minst två platser i området och vid sjön Kylen den sällsynta växten ryl.

Skogen skiljer sig åt. Granen och tallen trivs bäst med rötterna lite torrare. Björk, klibbal tar för sig av de våtare ytorna och bildar stora sumpskogar. På de torraste delarna finns riktigt gammal och grov barrskog med 30 meter höga och 120 år gamla trädbjässar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon i terrängen
  • ta ved eller elda
  • skada mark eller geologiska föremål
  • skada eller bortföra hotade eller sällsynta djur
  • skada växande eller döda-stående eller omkullfallna-träd och buskar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 75 hektar
Skyddsår: 1994
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Kust, grunda havsvikar, myr, tjärn, skog
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 10 kilometer öster om Hamrångefjärden.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss