Högt vattenstånd i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Häckelsängs högmosse och Gnagmur

Träd på en myr.

Högmossen i reservatets västra del och den mindre mossen Gnagmur i öster är två av länets finaste högmossar. Foto Mats Norin

Naturreservatet består till största delen av olika typer av myrar. Högmossen i reservatets västra del och den mindre mossen Gnagmur i öster är två av länets finaste högmossar. Här finns inga stigar i området men du kan promenera längs med skogsbilvägen fram till reservatsgränsen.

Eller så kan du i området skåda fågel. Mossorna bjuder fina naturupplevelser med sin ovanliga natur- och vildmarkskänsla.

Våtmarker och naturskogar

Området ligger 4 kilometer väster om Axmar by i Gävle kommun och omfattar 376 hektar. Högmossen är svagt välvd, med en plan, öppen central del som nästan påminner om en fjällhed. Området innehåller totalt över 150 gölar.

Torvdjupet i mossen är i genomsnitt 4-4,5 meter. Gnagmur i öster är mindre och har färre gölar.

I naturreservatets västra delar finns fina naturskogar. Här växer flerhundraåriga tallar med spår av flera skogsbränder. Barrskogen omedelbart söder om Svantjärn är mycket värdefull med en stor andel död ved.

Skogen nordväst om Högmossen har en stor andel asp och innehåller ett flertal arter som är knutna till aspskogar med lång kontinuitet.

Djur i Häckelsängs högmosse

Mossorna har ett rikt fågelliv med typiska arter som grönbena och gluttsnäppa och inslag av lite ovanligare fåglar som ljungpipare.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning endast tillåtet om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och alger.
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
  • rida eller cykla

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 376 hektar
Skyddsår: 1981, ändrat 2009
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Myr, skog och vatten
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000