Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gran

Utsikt ut mot havet från ön Gran. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Utsikt ut mot havet från ön Gran. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Gran är Hälsingekustens mest isolerade ö och naturen här präglas av det utsatta läget i havet och av landhöjningen. Stormar under senare år fällde många träd på ön. Det kan därför vara svårt och farligt att ta sig fram genom delar av reservatet.

Ön har stor betydelse för rastande flyttfåglar och här finns också en av länets största kolonier av tordmular. Här kan du promenera på stigarna och blicka ut över havet. Eller ta ett dopp i havet vid badstranden.

Grans naturreservat omfattar 450 hektar varav 63 hektar är en ö och resterande 387 hektar vatten. Området ligger dryg landmil ut från den norra Hälsingekusten i Nordanstigs kommun. Ön är den mest isolerade vid Hälsingekusten och naturen präglas av det utsatta läget i havet och av landhöjningen.

Fyrplats sedan 1886

Här har funnits fyrplats sedan 1886, numera är dock fyren obemannad. På Gran finns även ett gammalt fiskeläge, som vittnar om öns forna betydelse som hamn för kustfiskarna. Idag är de flesta stugorna omvandlade till fritidsbostäder.

Vegetation

Gran torde ha stigit ur havet för drygt 2 000 år sedan, och utsattes direkt av havets och vågornas krafter. Ön täcks av svallgrus och klapper där inte berget är blottat och mellan fyren och den södra udden, samt öster om Grisselberget, finns vackra system av strandvallar.

På öns centrala och södra delar växer gammal och delvis urskogsliknande barrskog. Floran är artfattig men innehåller ändå flera ovanliga inslag. I de öppna gräsmarkerna invid fiskeläget finns länets rikaste lokal för den sällsynta ormbunken topplåsbräken.

Lavfloran som präglats av det utsatta och isolerade läget är även den intressant.

Djur på Gran

På Gran finns en av länets största kolonier av tordmular. Kolonin är känd sedan 1600-talet men antalet häckande fåglar har växlat genom åren.

På grund av sitt läge har ön stor betydelse för rastande flyttfåglar och här häckar även labb, tobisgrissla och ejder.

Norra delen av Gran med utanförliggande grund och vatten är avsatt som sälskyddsområde. Här finns en av länets viktigaste områden för gråsäl.

Det råder tillträdesförbud till dessa delar av ön under vår och sommar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förTorrdass Torrdass
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Areal: 450 hektar
Skyddsår: 1988
Förvaltare: Länsstyrelsen
Kommun: Nordanstig
Karaktär: Skog, klapperstensfält och vatten
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 1 landmil utanför Nordanstigs kust.

Koordinater (WGS84)
Lat: 62.0142 Lon: 17.6361

Hit kan du ta dig med egen båt eller med bokad båttransport. Med egen båt kan du lägga till i hamnen på öns östra sida. Djupet i hamnen varierar. Båtar med djupgående av 1,6 meter kan med stor försiktighet anlöpa hamnen vid medelvatten vid lugnt väder.

För information om aktuellt vattenstånd se SMHI webbplats Länk till annan webbplats.

För information om bland annat båttransport till ön, kontakta Nordanstigs turistbyrå via telefon 0652-161 75 eller mejl info@upplevnordanstig.se.

Missa inte

På de öppna gräsmarkerna kring hamnen växer den sällsynta och egendomliga ormbunken topplåsbräken.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss