Landa

Frodig lövmiljö med ormbunkar i Landa naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg 

Frodig lövmiljö med ormbunkar i Landa naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Landa naturreservat finns ett unikt område med brun masurbjörk. I den nordvästra delen av reservatet låg tidigare en gammal hagmark. Här kan du promenera på stigen eller skåda fåglar. Skogen och hagarna bjuder på fina naturupplevelser.

Masurbjörken är en variant av vårtbjörk som har en speciellt mönstrad ved. Det beror på en störning i trädets tillväxtzon. Förutom björk förekommer även lövträd såsom asp, ek och lönn i reservatet.

Området ligger i 2,5 kilometer sydost om Hedesunda och omfattar 2,9 hektar. I närheten av reservatet finns ett värdefullt fågelområde (Hedesunda Natura 2000-område).

Det finns många fåglar i Landa naturreservat. Lövskogsarter som gråspett, mindre hackspett, gröngöling och göktyta har observerats. I de lövrika områdena med hålträd och död ved trivs fåglarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • framföra motordrivet fordon
 • ta ved, elda eller tälta
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet, undantaget är den jakt som får bedrivas i reservatet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla i terrängen
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att
  locka fåglar eller andra djur.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Areal: 2,9 hektar
Skyddsår: 1971
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog

Hitta hit

Naturreservatet ligger 2,5 kilometer sydost om Hedesunda.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss