Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rossåsen

Grupp av vedsvampar på grov låga. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Grupp av vedsvampar på grov låga. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Rossåsens naturreservat står de 100-120 år gamla, grova granarna ganska tätt. Uppe på berget kan du njuta av en fin utsikt över landskapet. Eller ta en promenad i skogen. Området bjuder på fina naturupplevelser.

Området ligger 15 kilometer sydväst om Hassela och omfattar 12 hektar.

På sikt kommer det att ske en naturlig föryngring då träd blåser omkull. I luckorna som bildas kommer yngre träd att få chansen att växa till sig och de döda träden kommer att med hjälp av andra organismer förmultna och brytas ner.

Att träd på detta sätt får växa, dö och förmultna i en naturlig process gör att skogen kan kallas för naturskog. På den döda veden i reservatet går det att hitta hotade vedsvampar såsom ostticka och blackticka.

I reservatets östra del finns ett brantare parti där det växer mycket lövträd, framför allt asp. Här finns flera gamla grova aspar. På de grova asparna finns det olika rödlistade gelélavar till exempel aspgelélaven och den gryninga gelélaven.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är upplåten för allmänhetens motortrafik
  • ta ved, elda eller tälta
  • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
  • rida eller cykla i terrängen
  • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbesluten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 11,6 hektar
Skyddsår: 2004
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog

Hitta hit

Naturreservatet ligger 15 kilometer sydsväst om Hassela.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss