Kampstjärnsberget

Myrstack vid solvarm tallstam på Kampstjärnens strand. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg 

Myrstack vid solvarm tallstam på Kamptjärnens strand. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Kampstjärnsbergets naturreservat innehåller som namnet antyder både berg och en liten tjärn. Områdets naturvärden består i huvudsak av gamla aspar, sälgar och granar. Genom reservatet rinner också Kampstjärnsbäcken. Här kan du promenera på skogsbilvägen som går in i reservatet.

Området ligger 2 mil nordost om Kårböle och ca 1 mil väster om Hennan och omfattar 41 ha. Runt Kampstjärnsbäcken finns det gott om gamla hänglavsdraperade granar. Det finns också många stående och liggande döda träd.

Skogtjärn och myrmarker

Det ger livsrum för många arter. I nordväst ligger Kampstjärnen. En vacker liten skogstjärn med spegelblank yta omgiven av myrmark.

Ett antal sällsynta arter lever i naturreservatet. På flera av sälgarna växer exempelvis doftticka och skrovellav. Spår av skogsbrand i området förekommer i form av förkolnade stubbar.

Många reservat i närheten

I närheten av Kampstjärnsberget ligger Flisberget, Skålvallsbrännan, Lobåsberget, Gussjövallsberget, Liljeslåttsbäcken och Tiadalens naturreservat.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

• framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik,
 •ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med,
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
• skada, plocka eller samla in växter, svampar och alger. Bär-, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter,
• klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
• medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur,
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
• skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten,

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 41 ha
Skyddsår: 2009
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen 
Karaktär: Skog, myr