Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kransarna

Utsikt från berget Kransarna mot ett annat naturreservat, Björnåsen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Utsikt från berget Kransarna mot ett annat naturreservat, Björnåsen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Området som ligger på berget Kransarna och är bestående av värdefull naturskog, främst tall. Större delen av tallarna är mellan 100 och 150 år, men det finns bitvis inslag av 200–300-åriga tallar och cirka 200-åriga granar. Det finns inga stigar i området så här kan du ströva fritt i skogen.

Kransarna omfattar ett cirka 76 hektar stort område och ligger cirka 6 kilometer väster om Bergsjö. Skogen är i stora delar påverkad av skogsbränder, även om det var länge sedan det senast brann. Brandspår finns i form av brända högstubbar och enstaka skador på träden.

Värdefullt för många

Rödlistad garnlav förekommer i ganska stor omfattning men även violettgrå tagellav, dvärgbägarlav och tallticka hittades i området vid länsstyrelsens inventering.

Djur i Kransarna

I området finns det ett rikt fågelliv. Bland annat har tjäder observerats. Nära Kransarna ligger Igeltjärnsmyrans och Björnåsens naturreservat, rika på flera häckande arter. Bland annat av änder och vadare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur ller på annat sätt skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, räva, eller därmed jämförligt.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Areal: 75,7 hektar
Skyddsår: 2017
Kommun: Nordanstig
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 6 kilometer väster om Bergsjö.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss