Kransarna

Utsikt från berget Kransarna mot ett annat naturreservat, Björnåsen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Utsikt från berget Kransarna mot ett annat naturreservat, Björnåsen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Området som ligger på berget Kransarna och är bestående av värdefull naturskog, främst tall. Större delen av tallarna är mellan 100 och 150 år, men det finns bitvis inslag av 200–300-åriga tallar och cirka 200-åriga granar. Det finns inga stigar i området så här kan du ströva fritt i skogen.

Kransarna omfattar ett ca 76 ha stort område och ligger ca 6 km väster om Bergsjö. Skogen är i stora delar påverkad av skogsbränder, även om det var länge sedan det senast brann. Brandspår finns i form av brända högstubbar och enstaka skador på träden.

Värdefullt för många

Rödlistad garnlav förekommer i ganska stor omfattning men även violettgrå tagellav, dvärgbägarlav och tallticka hittades i området vid länsstyrelsens inventering.

Djur i Kransarna

I området finns det ett rikt fågelliv. Bland annat har tjäder observerats. Nära Kransarna ligger Igeltjärnsmyrans och Björnåsens naturreservat, rika på flera häckande arter. Bland annat av änder och vadare.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

  • framföra motordrivet fordon,
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
    bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
    eller omkullfallna träd och buskar,
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur ller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, räva, eller därmed jämförligt.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Areal: 75,7 ha
Skyddsår: 2017
Kommun: Nordanstig
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog