Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skruvtjärnsknippen

Skog vid Skruvtjärnsknippen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Skruvtjärnsknippens naturreservat utgörs av nordsluttningen på berget med samma namn samt av Skruvtjärnsbäcken med omgivande barrblandskog. Det finns inga stigar eller anläggningar i området så här får du ströva fritt i skogen.

Skruvtjärnsknippens nordbrant har mycket höga naturvärden och utgörs av flerskiktad lövrik tallskog där lågor av tall och löv samt torrakor av tall förekommer allmänt. Den norra delen av Skruvtjärnsknippen är en lövbränna av liknande karaktär som den som finns inom Brassbergets naturreservat och är mycket skyddsvärd.

I området ingår även en del av Skruvtjärnsbäcken som omges av lövrik barrblandskog som också har naturvärden. I området finns rödlistade arter och signalarter, till exempel fläckporing, violettgrå tagellav, tallticka, aspgelélav, knottrig blåslav , lunglav, skinnlav och stuplav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar,
  • använda området för militära övningar.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Areal: 36 hektar
Skyddsår: 2019
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen 
Karaktär: Skog

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 5 kilometer nordost om Ramsjö.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss