Liljeslåttsbäcken

Så kallad vargmjölk på död trädstam vid Liljeslåttsbäcken. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Så kallad vargmjölk på död trädstam vid Liljeslåttsbäcken. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Liljeslåttsbäckens naturreservat består av grandominerad skog med en hel del asp och sälg. Namnet kommer av den bäck som rinner genom området.

Kring förra sekelskiftet ska det ha funnits en bosättning i området. Rester av denna kan ses i den norra delen, där det bland annat finns ett gammalt potatisland.

Området ligger 2 mil nordost om Kårböle och cirka 1 mil väster om Hennan och omfattar 63 hektar. Det finns inga stigar i området så här kan du ströva fritt i skogen. 

Ovanliga arter

De ovanliga arter som hittats i området är koncentrerade till skogen nära själva Liljeslåttsbäcken samt spridda i skogen norr om bäcken. Exempel på arter i området är gräddticka, lunglav och rynkskinn.

Gräddticka växer i mjuk ved på grova, liggande, döda granar, och där man finner den brukar det oftast förekomma flera andra sällsynta svampar.

Den östra delen av naturreservatet ligger i huvudsak på en dikad myr. Här har självgallring påbörjats och därför finns det relativt gott om klena döda liggande träd.

Närliggande reservat

I närheten av Liljeslåttsbäcken ligger Flisbergets, Skålvallsbrännans, Lobåsbergets, Gussjövallsbergets, Kampstjärnsbergets och Tiadalens naturreservat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Areal: 63 hektar 
Skyddsår: 2009
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen 
Karaktär: Skog

Hitta hit

Området är beläget cirka 2 mil nordost om Kårböle och cirka 1 mil väster om Hennan.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss