Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Notholmen

Utsikt från Notholmens södra udde. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Utsikt från Notholmens södra udde. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Notholmen är som namnet antyder en ö, inklämd i viken precis utanför Mellanfjärdens fiskeläge. Det är en vacker ö med flera för Hälsingekusten typiska naturtyper och arter, liksom några ovanligare arter. Du behöver båt för att ta dig dit.

Området ligger 6 kilometer sydost om Jättendal och omfattar 45 hektar. Notholmens skogsmark består främst av tall och gran, med inslag av lövträd längs stränderna. Skogen har fått utvecklas i sin egen takt en längre tid, vilket har gjort att den fått höga naturvärden.

Där växer knotiga gamla tallar och spår av en mängd olika insektsarter och hackspettar. Terrängen är på vissa ställen svårframkomlig på grund av stora stenblock. På öns västra sida tar man sig relativt obehindrat fram längs strandlinjen, exempelvis till rastplatsen i Månsvik.

Ett par för dessa trakter ovanliga arter är örtaggsvamp, som växer på nedfallna kottar, och den icke-gröna växten tallört, som mest hittas i äldre barrskog. På den södra udden finns ett mindre klapperstensfält, en klunga av aspar samt en underbar utsikt mot horisonten.

Fågelliv och kulturhistoria

I naturreservatet finns många fåglar. Här trivs både fisktärnor och hägrar.

Området har förutom sina naturvärden också en intressant kulturhistoria. Det finns till exempel ett litet gravfält på ön med spår från järnåldern. Vid Holmhällan, på öns västra sida, kan man finna spår av en ballasthamn som en gång funnits där.

Bland de vindpinade tallarna kan man i berget se järnringarna som användes vid förtöjning av båtarna. I vattnet ligger fortfarande ballaststenar av exempelvis flinta från olika delar av världen, som förts dit och dumpats av fraktbåtar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon. Undantag gäller för älgdragare eller liknande som behövs för uttransport av större vilt från området vid den jakt som är tillåten i naturreservatet
 • ta ved eller elda på annan plats än av Länsstyrelsen iordningställd rastplats
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet. Undantaget är den jakt som får bedrivas i naturreservatet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • på ett störande sätt använda ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur
 • framföra vattenskoter.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Areal: 45 hektar
Skyddsår: 1978, ändrat 2009
Kommun: Nordanstig
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, hav, klippiga steniga stränder

Hitta hit

Öster utanför Mellanfjärdens fiskeläge, cirka 6 kilometer sydost om Jättendal.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss