Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gussjövallsberget

Stock och sten, övervuxna av mossa, i Gussjövallsberget. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Stock och sten, övervuxna av mossa i Gussjövallsberget. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Gussjövallsbergets naturreservat består av gammal barrskog med mycket höga naturvärden. Stormarna Dagmar och Ivar som drog fram 2011 respektive 2013 fällde många träd i området. Det kan därför vara svårt och farligt att ta sig fram genom delar av reservatet.

Området ligger 11 kilometer nordväst om Hennan och omfattar 59 hektar. I området växer mest granskog men i den östra delen är lövinslaget stort. I de brantaste delarna finns mindre talldominerade områden med mycket gamla träd. Under senare tid har många träd blåst omkull vilket kommer att gynna många vedlevande arter.

Värdefullt för många

Inom naturreservatet har ett stort antal ovanliga växter, svampar och lavar hittats. Exempel på dessa arter är svart trolldruva, lappticka, fläckporing, doftskinn och lunglav.

De trivs här eftersom skogen är gammal och är rik på döda träd som svampar och lavar växer på. Det växer mycket kärlväxter i de lövrika delarna av området.

Djur i Gussjövallsberget

I den rötade veden lägger insekter ägg. Larverna utvecklas i veden, ibland under flera år, innan en ny insekt är färdig.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik
 • ta ved, elda. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla i terrängen
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 59 hektar
Skyddsår: 2004
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog

Hitta hit

Området ligger cirka 11 kilometer nordväst om Hennan i Ljusdals kommun.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss