Älvåsen

Den mycket känsliga laven långskägg växer i Älvåsens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Den mycket känsliga laven långskägg växer i Älvåsens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Tre och en halv mil innanför Hälsingekusten reser sig Älvåsens massiv, ett par tusen hektar stort, mäktigt, med branta sluttningar och toppar över 400 meter. Älvåsen är en utsatt plats då den är så hög, så det ligger många omkullfallna träd längs stigen ut mot vindskyddet. Tänk på att det kan vara farligt att röra sig bland stormfällda träd.

Älvåsens naturreservat ligger 4 kilometer söder om Hassela och omfattar 435 hektar. Från Stuthällans topp har du en milsvid utsikt mot skogar och sjöar. Vid klart väder kan du även se havet. Här finns vindskydd och grillplats.

Den norra stigen upp till Stuthällan är lättast att vandra. Stigen i söder, som är en del av en gammal fädbodled, är mer fysiskt krävande.

Älvåsens bergsmassiv reser sig brant upp från Hasselasjön. Det består av varierande skogstyper och miljöer med arter som normalt hör hemma i flera olika växtzoner. Variationen hänger samman med den höga höjden, 474 meter över havet, och det kustnära läget som ger mycket nederbörd och hög luftfuktighet. Dimma är vanligt i det här området.

Gamla granar och tallar

Bland trädslagen dominerar gran och tall, men asp, sälg och rönn förekommer också. Du kan även träffa på mer sydliga lövträd som lönn och lind. Vissa granar är 250-300 år gamla och på bergskanterna finns enstaka 400-500-åriga tallar. Och det är inte ovanligt att tallarna bär spår av skogsbränder.

Artrikt i gammelskog och bäckravin

Gammelskogen är en bra miljö för många sällsynta mossor och lavar liksom för fåglar som tjäder, lavskrika och tretåig hackspett. Mitt i reservatet finns också en frodig bäckravin där det bland annat växer köseven, skogssvingel och sötgräs, tre av landets mest sällsynta skogsgräs.

Se upp för stormfällda träd

Älvåsen är en utsatt plats för stormar, så här och var ligger det en hel del omkullfallna träd på marken. Tänk på att det kan vara farligt att röra sig bland stormfällda träd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är upplåten för allmänhetens motortrafik. Undantag gäller för älgdragare som behövs för uttransport av älg från området vid älgjakt
 • ta ved, elda annat än på anvisad plats
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar
 • bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla insekter eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet, undantaget är den jakt som får bedrivas i reservatet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • cykla i terrängen
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur
 • bedriva bergsklättring.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Areal:  440 hektar
Skyddsår: 2003, utvidgas 2020
Kommun: Nordanstig
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och myr
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Från Hassela: följ vägvisning från väg 305 cirka 2 kilometer sydväst om Hassela.

Koordinater: X 1549175 Y 6882637.
Koordinater (WGS84) Lat: 62.0548 Lon: 17.7334

Stigen som startar vid Älvsjön är en krävande vandring. Följ skyltningen mot Fagernäs via ”Basvägen”. Stigen går längs bäckravinen mellan de två topparna i naturreservatet men utmaningen är ändå stor, då stigen först går nerför berget i 200 höjdmeter.

När du kommer till reservatsgränsen efter cirka 2,5 kilometer kan du antingen fortsätta stigen nedför berget till Fagernäs eller följa ”Vallstigen” uppför berget igen tillbaka till Älvsjön. Den gör några vida svängar fram och tillbaka över bergssidan eftersom den inte fick vara för brant.

Vallstigen är den stig där korna vallades från Fagernäs och till fäboden på andra sidan berget.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss