Älvåsen

Den mycket känsliga laven långskägg växer i Älvåsens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Den mycket känsliga laven långskägg växer i Älvåsens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Tre och en halv mil innanför Hälsingekusten reser sig Älvåsens massiv, ett par tusen hektar stort, mäktigt, med branta sluttningar och toppar över 400 meter. Älvåsen är en utsatt plats då den är så hög, så det ligger många omkullfallna träd längs stigen ut mot vindskyddet. Tänk på att det kan vara farligt att röra sig bland stormfällda träd.

Här kan du vandra längs med stigar uppleva milsvid utsikt över omkringliggande landskap. Det finns också mer fysiskt krävande stigar längs gamla tiders fäbodvägar och basvägar för timmer. Utsikten och skogarna bjuder på fina naturupplevelser.

Älvåsens naturreservat ligger 4 kilometer söder om Hassela och omfattar 435 hektar. Från Älvåsens topp kan du vandra stigen mot utsiktspunkten vid Stuthällan.

Stigen slingrar fram inne i skogen och rundar Högåsen. Från toppen väntar utsikten över skogslandskapet och havet i fjärran. På platsen finns vindskydd och grillplats.

Varierande skogstyper

Höjden och det kustnära läget ger området mycket nederbörd, hög luftfuktighet och dimmor är vanliga.

Bergsmassivet har varierande skogstyper och granskogen som växer på dessa höjder har en hög ålder uppemot 250-300 år.

I bergsbranterna finns till och med träd som har en ålder av 400-500 år. Det finns även lövrika skogsdelar med inslag av lönn, lind, asp, sälg och rönn. I naturreservatet finns också en örtrik bäckravin.

Djur i Älvåsen

Flera rödlistade arter finns i området och bland annat har långskäggslav hittats. Laven är främst en höghöjdsart med förekomst i branta, bergiga områden.

Här finns också björn och fåglar som trivs i gammal skog såsom tjäder, lavskrika och tretåig hackspett.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • det är inte tillåtet att: framföra motordrivet fordon annat än på väg som är upplåten för allmänhetens motortrafik. Undantag gäller för älgdragare som behövs för uttransport av älg från området vid älgjakt
 • ta ved, elda annat än på anvisad plats
  skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar
 • bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten
  klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla insekter eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet, undantaget är den jakt som får bedrivas i reservatet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • cykla i terrängen
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur
 • bedriva bergsklättring.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Vandringsled Vandringsled
 • Eldplats Eldplats
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Fakta

Areal:  440 hektar
Skyddsår: 2003, utvidgas 2020
Kommun: Nordanstig
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och myr
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000