Lingarö

Solglitter över havet vid Lingarö. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Solglitter över havet vid Lingarö. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Lingarö naturreservat kan du vandra över höga bergknallar som stupar brant ner mot havet. Men här finns det också gamla åkrar, torra hällmarker och kalkrik barrskog med gröna mossmattor.

Reservatet ligger cirka 5 kilometer öster om i Hudiksvalls och omfattar 39,9 hektar varav 29,1 hektar landareal och 10,8 hektar vatten.

Flera markerade stigar gör det lätt att hitta i naturreservatet. Kommer du från parkeringen i norr och väljer stigen som går närmast Lingaröviken börjar din vandring i ett dramatiskt landskap med stora stenblock, vackra berghällar och knotiga tallar.

Skrovberget

Från Skorvberget har du en fin utsikt ut över Hudiksvallsfjärden. Stanna gärna till uppe på höjden, ta fram matsäcken och njut av stillheten. Spana ut över havet med alla kobbar, skär och blånande höjder. Lämnar du stigen och tar dig högre upp på berget kan du ströva omkring bland lavar, mossor och flera hundra år gamla tallar.

Orange taggsvamp och nattviol

Vandrar du vidare eller går in i reservatet från söder väntar en riktig ”trollskog”. Här växer gamla träd, höga blåbärsris och orange taggsvamp, en av alla svampar som gynnas av den kalkrika marken. Orkidén nattviol har också hittats i kalkbarrskogen.

Mitt i naturreservatet öppnar sig skogen i små gläntor. Området kallas Otterskär och var en gång en havsvik. Här har traktens bönder odlat och tagit hö till djuren. Nu breder ormbunkar och annan hög växtlighet ut sig runt den gamla åkermarken som omges av en lövskog med höga naturvärden.

Stående och döda träd

I delar av reservatet är det gott om stående och liggande döda träd i olika stadier av förmultning. Den döda veden är en viktig livsmiljö för svampar, insekter och fåglar.

Orange taggsvamp växer i mossrik kalkpåverkad barrskog som här i Lingarö. Som ung är hatten ljus för att senare bli orangebrun från mitten. Foten är 2-10 centimeter hög.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler.

 Du får:

 • elda men bara med egen ved
 • endast köra snöskoter på fruset och väl snötäckt underlag
 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, ej sällsynta
  eller hotade arter (rödlistade).

 Du får inte:

 • framföra motordrivet fordon på land
  skada eller ta levande eller döda växter, svampar, lavar
  och träd
 • skada eller störa djurlivet.

Fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2016
Areal: 39,9 hektar
Karaktär: Barrskog, lövskog och kulturmark
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen