Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gustavsmurarna

Myrområdet Gustavsmurarna är kalkrikt och hyser många speciella arter, bl a av orkidéer. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I myrområdet Gustavsmurarna är kalkrikt och här växer många speciella arter, bland annat orkidéer. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Gustavsmurarna har inget med gamla stenmurar eller murare att göra. Mur kommer från ordet myr, en våtmark. I det här fallet ett jättestort kärr. Här kan du, med gummistövlar på, spana efter vackra orkidéer. Till exempel blodnycklar men också mossor och halvgräs.

Området ligger 10 kilometer sydost om Gävle och omfattar 72 hektar. När den senaste inlandsisen kom stampande in från Bottenhavet släppte den stora mängder kalkrikt material över detta område. Kalk i marken ger ett mycket speciellt och artrikt växt- och djurliv.

Olika livsmiljöer

Träden har anpassat sig till den blöta miljön. Lövträd som al och björk trivs fint med rötterna i vatten och bildar sumpskogar uppe i nordväst. Granen föredrar lite torrare och trängs på stränderna runt myren.

Tallarna klarar många olika miljöer och finns här både ute på kärret och på torrare delar som större furor. Stora delar av kärren är också helt öppna, utan träd.

Djur i Gustavsmurarna

I Gustavsmurarna trivs många fjärilar. Bland annat har stinksyskesäckmal och mindre igelkottsspinnare observerats. Den hotade skalbaggen träsksammetslöparen har påträffats i området.

Träsksammetslöparen är ett marklevande rovdjur. De lever på blöt, rikt bevuxen men solexponerad mark i öppna kärr och vid sjö- eller åstränder. Den är bara känd genom ett fåtal platser i Sverige.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

  • gräva, hacka eller på annat sätt skada markytan
  • rida, tälta, elda eller ta ved
  • skada växande eller döda-stående eller omkullfallna träd och buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor, lavar och svampar utöver vad som normalt anses vara matsvamp
  • skada eller bortföra djur eller medvetet störa djurlivet
  • framföra motordrivet fordon i terrängen
  • anordna orienteringsverksamhet, snitsla spår, sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning. 

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 72 hektar 
Skyddsår: 1993
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, rikkärr, mossar
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 10 kilometer sydost om Gävle.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss