Tiadalen

Blåbärsris täcker marken bland Tiadalens björkar. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg 

Blåbärsris täcker marken bland Tiadalens björkar. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Tiadalens naturreservat är en viktig rest av äldre skog i ett område där skogen annars är hårt brukad. I Tiadalen kan du promenera på skogsbilvägen eller ströva fritt i skogen. Bäckarna och växtarterna bjuder på fina naturupplevelser.

Området ligger 2 mil nordost om Kårböle och 1,5 mil väster om Hennan och omfattar 43 hektar. Norr om vägen växer granskog med stort inslag av lövträd. Söder om vägen slingrar sig en bäck omgiven av grova granar. Förutom huvudbäcken finns flera småbäckar och underjordiska bäckar i området.

Värdefullt för många

Naturvärdena är främst knutna till den stora mängden levande och döda lövträd. Men också bäckmiljöerna där den bördiga granskogen växer.

Tiadalens miljö är viktig för vedsvampar, exempelvis doftticka och finporing, som växer på lövved. Flera arter som växer på ved av barrträd förekommer också, till exempel kristallskinn och violmussling.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 43 hektar
Skyddsår: 2009
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen 
Karaktär: Skog

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 2 mil nordost om Kårböle och 1,5 mil väster om Hennan i Ljusdals kommun.

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss